Wednesday, July 14, 2010

Pengenalan kepada 4 Kitab Sunan (Siri Akhir - Sunan An-Nasa’i/ Sahih Nasa’i)


ü Nama:

- Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr

ü Umur

- 215 H sehingga 303 H (dikebumikan di Bait al-Maqdis,Palestina) (88 tahun).

ü Sunan An-Nasai’/ Sahih Nasa’i juga dikenali sebagai kitab yang bernama Sunan al-Sughra, atau diriwayatkan oleh beliau sendiri sebagai al-Mujtabar (pilihan/saringan), tetapi dikalangan penuntut ilmu sebagai Sunan al-Kubra.

ü Orang Parsi pada zaman itu, dan belajar bahasa Arab kerana bahasa perantaraan pada waktu itu ialah bahasa Arab.

ü Mula pembelajaran hadis seawal umur 15 tahun.

ü Guru beliau yang rapat; Banyak hadis dimulakan dengan ‘Haddasana Qutaibah bin Sa'id’ (Guru kepada Imam An-Nasa’i)

ü Antara guru yang lain;

1. Imam Abu Dawud

2. Imam Abu Isa at Tirmidzi

3. Ishaq bin Rahawaih

4. Al Harits bin Miskin

5. Ali bin Kasyram

6. Ramai lagi

ü Guru kepada ramai ulamak yang hebat / antara murid-muridnya yang terkenal ; Abu 'Ali An Naisaburi (al-Hafiz/al-Imam) antara murid yang paling baik hafalan, dan juga Imam Ibn Adi.

ü Antara anak muridnya yang terkenal:

1. Abu 'Ali An Naisaburi

2. Abu al Qasim al Thabarani

3. Ahmad bin Muhammad bin Isma'il An Nahhas an Nahwi

4. Hamzah bin Muhammad Al Kinani

5. Muhammad bin Ahmad bin Al Haddad asy Syafi'i

6. Al Hasan bin Rasyiq

7.Ramai lagi.

ü Disamakan dengan Imam al-Bukhari dan Imam Abu Zur’ah oleh Imam al-Dzahabi. Kerana ketelitian dan hafalannya yang tinggi.

ü Sunan al-Kubra tersebar luas di Andalus dan sebelah Hijaz.

- Imam Nasai sendiri mengaku tidak semua sahih di dalamnya.

ü Al-Mujtabar atau Sahih An-Nasai kerana ianya dinilai sahih disisi Imam An-Nasai’ walaupun ada ulamak yang katakan dalam Sunan ini wujud hadis yang tidak sahih statusnya.

ü Antara imam yang mengiktiraf sunan ini sebagai kitab sahih ialah Imam Abu 'Ali An Naisaburi, Ibn Mandah,Darutqutni, al-Hakim (pemilik al-Mustadrak) dan Ibn Sakan lain-lain mengiktiraf dan mengatakannya sebuah kitab Sahih. Kesimpulan, al-Mujtabar dikenali sebagai Sahih an-Nasai oleh majoriti ulamak hadis Mutaqaddimin.

ü Antara periwayat kitab sunan ini ialah,

1. Anak murid kanannya Ibn Sunni (yang sangat mahsyur)

2. Anaknya sendiri Abdul Karim, dan

3. Warid al-Kassim al-Ghasib.

- Contoh lain, Shaikh Abdullah Fahim (ulamak tanah air 1960-an – datuk kepada bekas Perdana Menteri,Pak Lah) juga meriwayatkan daripada Ibn Sunni. Penting untuk tujuan pengesahan penulis.

ü Ketegasan beliau dalam meriwayat hadis:

ü Pernah mengkritik beberapa perawi hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim.

ü Hadis yang diriwayatkan beliau cukup tinggi penelitian dan ketegasannya.

- Contoh: Sa’ad Ali al-Zannjani pernah ditanya tentang seseorang perawi, perawi itu dianggap tidak dhoif tetapi Imam An-Nasai mendhoifkan perawi itu. Walhal Zanjani yang sudah dikenali dengan ketegasan beliau menilai perawi, begitulah tingginya penilaian beliau terhadap seseorang perawi.

ü Penilaian pandangan Shaikh al-Albani melalui buku beliau bertajuk Dhoif Sunan al-Nasai

i. Hadis 36; tentang membaca bismillah sebelum pembacaan al-Fatihah.

- Abu Hurairah yang katakan solat beliau paling dekat dengan solat Nabi ; disahihkan oleh Ibn Khuzaimah,Ibn Jarud, Ibn Hibban, Daruqutni.

- ada atsar sahabah baca basmalah secara jahr (Daruqutni)

- Pandangan mazhab ; Imam Ahmad secara sir (tetapi dinukilkan oleh Ibn Taimiyyah sekiranya pergi ke Madinah maka perlunya dibaca secara jahr), Imam Malik tidak perlu baca, Imam Syafie katakan perlu baca jahr (berdasarkan perbuatan sahabat) kerana hikmah untuk mengekalkan sunnah perbuatan itu daripada hilang terus.

ii. Hadis tentang mengangkat takbir sehingga hampir sampai dengan telinga.

- Nasai katakana hadis ini sahih

iii. Hadis 44 ; Hadis diriwayatkan oleh Anas yang solat dengan Nabi, solat Zohor,

- disahihkan oleh Ibn Khuzaiman, Ibn Hibban.

iv. Hadis 49 ; Hadis tentang Nabi solat dengan turun lutu terlebih dahulu

- Sahih oleh Ibn Khuzaimah, Ibn hibban, Ibn Sakan, Al-Khotabi, al-Hakim, manakala Imam Tirmidzi katakanan hadis hasan.

v. Hadis 52

vi. Hadis 68 (no. 174 dalam al-Mujtabar) tentang menundukkan tasyahud

- Mengangkat jari oleh Abu Daud, tetapi dijudulkan sebagai menundukkan jari ketika tasyahud oleh An-Nasai, menunjukkan penilaian lebih halus.

- diriwayatkan juga oleh Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah etc.

ü Perawi-perawi yang dhoif dalam Sunan Nasai?

- Ibn Hajar dalam Fathul Bari katakan; para ulamak yang bertanggungjawab untuk memilih perawi. Maka wujud kelebihan yang dimiliki oleh para imam untuk menilai dan memilih hadis-hadis yang sahih hatta kadang kala wujud para imam lain yang dipertikaikan status sesetengah perawi.


Kesimpulan


Daripada 4 kitab sunan yang dijelaskan di atas, penuntut ilmu pasti mengetahui usaha Shaikh al-Albani yang dikenali dengan membezakan empat kitab sunan berikut mengikut status hadis (sahih,lemah dan palsu). Pengorbanan beliau adalah satu usaha yang boleh dibanggakan, dan ramai di kalangan ulamak kontemporari yang berpeluang mengambil manfaat daripadanya. Tetapi di sebalik usaha itu, ada juga yang berpandangan bahawa pengasingan sedemikian menyebabkan lari daripada tujuan asal pembukuan kitab sunan tersebut . Ada yang setuju dan ada pula yang sebaliknya.


Maka kesimpulan yang dapat diketengahkan bagi para pencinta ilmu hadis, ada baiknya jika tidak hanya fokus pada kitab hadis yang telah siap diasingkan oleh Shaikh al-Albani, tetapi juga mendulang faedah daripada kitab asal empat sunan yang telah diusahakan oleh para Imam Ahlul Hadis dengan tujuan asalnya.


Di samping itu, kebelakangan ini, kita tidak dapat nafikan bahawa pendedahan tentang kepentingan ilmu hadis telah menular, terutamanya kebangkitan beberapa golongan agamawan yang menitik beratkan tentang kesahihan sumber dalam beragama. Hal ini dirasakan perlu terutama apabila media dan arus perdana secara meluas menyebarkan sesuatu hadis yang diragui statusnya. Kesungguhan dan kebangkitan yang wujud ini menyebabkan para penuntut ilmu hadis tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan.


Kesilapan yang dibuat oleh para penuntut ilmu hadis, dimaklumi bahawa tidak mungkin dapat kita lari dari melakukan kesilapan (banyak atau sekidit), maka ia dimaklumi sebagai isu yang berterusan. Bagaimanapun dapat kita elak dengan mengetahui sedikit sebanyak contoh seperti di bawah:


  1. Tidak mengetahui latar belakang buku, menggunakan buku tanpa menyelidik penulis dan manhaj yang digunakan oleh penulis
  2. Pembacaan yang tidak meluas
  3. Tidak mengetahui perbezaan zaman dan penulis kitab dan darjat ulamak hadis.
  4. Kelemahan dalam bahasa Arab, untuk membaca semula buku asal (buku asal tidak diterjemah sepenuhnya dan ada terjemahan yang silap)
  5. Kekurangan atau ketiadaan satu perasaan ingin melengkapkan dengan ilmu serta amal (bukan sekadar membaca hadis tetapi perlu juga beramal dan berdisiplin dalam berinteraksi dengan hadis)
  6. Tidak mempunyai jadual prioriti ; jadual belajar, membaca dan menulis etc.
  7. Terlalu gopoh dalam membuat kesimpulan, maka perlunya pembacaaan yang meluas.


Semoga dengan usaha untuk mengelak beberapa kesilapan yang diutarakan di atas, para penuntut ilmu hadis tergolong dalam golongan orang yang mendengar hadis lalu dia memelihara dan menyampaikannya, maka dia akan dikurniakan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala iaitu pengurniaan ilmu pengetahuan dan ilmu makrifat yang menaikkan darjatnya daripada manusia biasa di dunia dan akhirat. Pengurniaan ini adalah kurniaan khas baginya sehingga tertanam di hati dan tercermin di wajahnya kebahagiaan dan keriangan.Ameen.


Nota: Artikel bersiri 'Pengenalan kepada 4 Kitab Sunan' ini adalah olahan hasil catatan penulis (dengan beberapa pindaan dan penyesuaian teks) ketika menghadiri daurah berkenalan dengan kitab sunan yang empat pada 11 Julai 2010, ahli panel yang diundang oleh pihak penganjur ialah ahli-ahli panel hadis di ruangan siber fiqh iaitu al-Fadhil al-Ustaz Adlan Abd Aziz, al-Fadhil al-Ustaz Anwaruddin, al-Fadhil al-Ustaz Shauki. Maka sekiranya wujud poin atau hujah di atas bercanggah dengan fakta sebenar, penulis mengalu-alukan teguran dan penambah baikan inshaAllah.


Ibn Yusof

15 Julai 2010/ 2 Syaaban 1431

11.37p.m

www.ibnyusof.blogspot.com
No comments: