Friday, November 30, 2007

DMC 4 Dari Lensa Ibn YusofDaurah Musim Cuti 4 telahpun melabuhkan tirainya. Program 3 hari yang bermula dari 20 November hingga 22 November 2007 di Insitut Al-Qayyim,Bukit Mertajam,Penang ini padat dengan kuliah-kuliah agama dan aktiviti da’wah. Para pelajar yang turut serta menyertai daurah ini adalah para pelajar dari pelbagai universiti antaranya UM, UM Nilam Puri, UKM, UITM , UIAG, USM Kubang Kerian, UPSI, UIAM Kuantan serta UIAM Gombak.Peserta dari pelbagai universiti menyertai daurah ini dengan tujuan menimba ilmu sempena musim cuti semester ini.Ibarat kain putih yang bersedia dicorakkan secantik mungkin.


Penulis yakin bahawa setiap para peserta tidak pulang dengan tangan kosong.Jika ada para peserta yang menulis tentang suka duka mereka atau mengomel tentang masalah yang dihadapi sepanjang daurah, baik disebabkan ketidak selesaan penginapan mahupun akibat pengurusan masa dan sebagainya. Maka suka sekiranya penulis berkongsi tentang ilmu dan pengalaman yang diperolehi oleh penulis dan para peserta sepanjang berada di Institut Al-Qayyim tersebut supaya para pembaca yang tidak berkesemapatan untuk turut serta sekurang-kurangnya dapat merasai kemanisan ilmu dan pengajaran yang dapat penulis coretkan sepanjang sesi daurah ini. Penulis hanya dapat meluangkan masa untuk mencoretkan ilmu dan pengalaman di sana setelah selamat pulang dari Institut al-Qayyim pada 29 November, itupun setelah terlibat dalam Konvensyen Sunnah ke-3 pada 24 dan 25 November 2007 dan Kem Sifat Solat Nabi pada 26 November hingga 28 November.Sememangnya ia satu tempoh yang meletihkan tetapi keletihan itu tidak dapat dinilai dengan ilmu dan pengalaman yang diperolehi sepanjang program-program ini.

Penulis tiba di Pulau Penang pada malam 19 November, pada ketika itu sahabat-sahabat dari universiti lain yang turut serta telahpun berada di Institut Al-Qayyim. Bagi peserta muslimah pula ada antara mereka telah lebih awal berada di situ kerana turut serta dalam Kem Sifat Solat Nabi untuk muslimah. Peserta lelaki kebanyakannya adalah bekas peserta Daurah Manhaj yang pernah diadakan di Kajang.


20 November 2007

Pagi kami dimulakan dengan solat subuh berjamaah, kemudian sesi HARIS (Halaqah Riyadus Solihin) dimulakan dengan menghuraikan hadith pilihan peserta dan HARIS menjadi aktiviti pengisian masa lapang di sana. Melihat nama penulis turut terpilih dalam sesi HARIS pada sebelah malam keesokan harinya. Penulis telah terlebih dahulu bersiap sedia dengan hadith pilihan penulis dengan mengambil jalan mudah dengan mensyarahkan artikel terbaru penulis sebelum ini yang bertajuk “Jom Jidal”. Ianya tidak lebih sekadar berkongsi pengalaman dan pengetahuan terhadap kajian dalam artikel tersebut.

Selepas sarapan peserta disajikan dengan Kuliah Dasar-1 yang bertajuk “Kenapa Saya Memiliha Manhaj Salaf Al-Soleh?”. Ustaz Kadir menyampaikan tajuk ini dengan ringkas dan santai memandangkan kebanyakan peserta daurah telahpun memahami kepentingan berpegang teguh pada manhaj para salaf. Isi yang Ustaz Kadir sampaikan lebih menfokus berkenaan kenapa perlunya kita berpegang pada Quran dan As-sunnah berdasarkan pemahaman para Salaf Al-Soleh seperti mana berdasarkan hadith baginda.


تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي

“Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak sekali-kali akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya, iaitu Kitab Allah (Al-Quran) dan Sunnahku” [1]


Ianya begitu penting bagi membezakan kita yakni Ahlu Sunnah Wal Jamaah dengan golongan-golongan lain yang juga mengaku berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah sedangkan hakikatnya mereka menjadikan aqal dan hawa nafsu sebagai petunjuk kehidupan. Jika ada yang mendakwa istilah salaf itu adalah istilah baru maka ianya adalah tidak tepat kerana perkataan ‘salaf’ atau dengan maksud rujukan kepada jalan pemikiran, pegangan, fahaman, pendapat dan pembawaan generasi salaf telah dimuatkan dalam kitab-kitab muktabar oleh para ulama’. Antaranya ialah seperti pengulangan penggunaan istilah ‘salaf’ dalam kitab tafsir At-Tabari sebanyak 27 kali, Tafsir Al-Qurtubi sebanyak 102 kali, Tafsir Ibn Katsir sebanyak 274 kali, Sharh Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi sebanyak 225 kali, Fathul Bari Sharh Sahih Al-Bukhari oleh Ibn Hajr Al-Asqalani sebnyak 328 kali dan dalam Encyclopedia of Islamic Jurisprudence yang menghimpunkan 100 judul kitab fiqh pelbagai mazhab berulang sebanyak 7309 kali.[2]


Jika para pembaca merasakan pengulangan istilah tidak membuktikan kepentingan maka antara dalil-dalil yang menunujukkan kewajiban mengikut pegangan salaf ialah seperti mana amaran dariapda sabda baginda Rasulullah s.a.w:-


فمن رغب عن سنتي فليس مني…

“…Maka, sesiapa yang tidak ikut Sunnahku, dia bukan dari (kalangan umat) ku” [3]

Kuliah Dasar ke-2 oleh Ustaz Abu Syuaib menyentuh tentang tajuk “Tauhid Asma’ Wa Sifat”. Penulis pada mulanya merasakan tajuk ini adalah ringan dan bersahaja sehinggalah ada dari sahabat yang hadir menyatakan apa yang disampaikan adalah sesuatu perkara baru dan ianya dikupas dengan lebih mendalam apabila mebincangkan perbahasan-perbahasan berkenaan sifat-sifat Allah s.w.t.Penulis teringat antara artikel awal penulis di dalam blog ini adalah berkaitan dengan Aqidah Imam 4 mazhab berkaitan dengan Asma’ Wa Sifat
[4] dan ia sememangnya satu tajuk yang penuh dengan kontroversi dan akibat perbezaan pendapat mengenai tajuk inilah munculnya golongan-golongan seperti:-

1. Musyabbihah (kumpulan yang menyamakan Allah dengan makhluk),
2. Jahmiyyah (kumpulan yang menafikan nama dan sifat Allah)
3. Muktazillah (kumpulan yang menafikan sifat mani’ bagi Allah iaitu ilmu , kuasa,
berkehendak, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata)
4. Asy’ariyyah dan Maturidiyyah (kumpulan yang menta’wil ayat-ayat sifat dan sebagainya)


Dan Ahlu sunnah Wal Jamaah dalam hal ini seperti yang diketahui umum bersifat wasatiah yakni berada pada pertengahan antara Mu’atillah (bersifat ghuluw dalam memahami Asma’ Wa Sifat Allah) dan Musyabbihah (menyamakan Allah dengan makhluk).Kupasan dalam kuliah dasar ke-2 ini dikatakan agak laju dan peserta daurah yang baru berjinak-jinak dengan tajuk ini memang agak sukar untuk menggapai isi kuliah secara keseluruhan terutamanya apabila membahaskan tentang aqidah sebenar Ali bin Ismail bin Abi Basyar bin Ishak, Abu al-Hassan dari keturunan sahabat nabi Abu Musa al-Asy’ari r.a atau lebih dikenali sebagai Imam Abul Hassan al-Asy’ari. Perbincangan dalam kuliah dasar ke-2 ini bertumpu kepada hal ini disebabkan ramai orang yang menggunakan nama Imam Abul Hassan al-Asy’ari yang akhirnya dinisbatkan kepada golongan Asy’ariyyah. Hal ini berlaku kerana kejahilan golongan Asy’ariyyah yang tidak mengetahui fasa aqidah yang dilalui oleh Imam Abu Hassan al-Asy’ari dari aqidah muktazilah pada awalnya kemudian beralih kepada fasa aqidah yang kedua yang mengikut metod Ibnu Kullab (240 H) sehingglah di akhir hayatnya berpegang kepada aqidah sebenar yakni aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah iaitu mengisbatkan semua sifat dengan tidak menentukan kaifiyat dan tidak mentasbihkan (menyamakan) sifat-sifat Allah dengan makhluk, iaitu mengikut jalan Salafus Soleh.
[5] Perkara ini boleh dibuktikan bukan sahaja melalui kitab Imam Abu Hassan al-Asy’ari yang terkenal Al-Ibanah An Usuli Al-Diyanah tetapi juga kitab lain seperti di dalam kitab Risalatun Ila Ahli al-Thaghar dan Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musollin. Hal ini penting kerana mereka (golongan Asy’ariyyah ) suka memberi alasan bahawa terdapat penyelewengan dalam kitab Al-Ibanah An Usuli Al-Diyanah tanpa menyedari terdapat kitab lain yang boleh membuktikan hal tersebut.

Antara kesimpulan yang dapat dibuat daripada kuliah dasar ke-2 yang ditekankan oleh ustaz Abu Syuaib ialah bahawasanya Ahlu Sunnah Wal Jamaah menetapkan sifat-sifat bagi Allah tanpa melakukan empat perkara iaitu:-

1. Tahrif -(memesongkan atau mengubah sesuatu dari wajahnya yang asal seperti mengubah lafaz
dan makna)
2. Ta’thil -(membatalkan atau menafikan sifat bagi Allah s.w.t)
3. Takyif - (menentukan kaifiat atau cara bagi sifat-sifat Allah s.w.t)
4. Tamsil - (menyamakan sifat Allah s.w.t dengan makhluk.Juga digelar Tasybih)
5. Tafwidh - (meyerahkan segala makna dan kaifiat bulat-bulat)


Pada sebelah malamnya peserta daurah disajikan dengan Kuliah Dasar ke-3 oleh Ustaz Rasyid berkenaan “Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah: Riwayat Hidup dan Sumbangannya Terhadap Dunia Islam”. Tajuk ini mengikut sesetengah orang mungkin tidak patut disertakan di dalam daurah tetapi pada pandangan penulis ianya adalah satu tajuk yang releven pada masanya terutama bagi mengenali tokoh tersebut dengan lebih dekat. Ini kerana sejak dari dahulu hingga kini kitab-kitab yang dikarang oleh Ibn Taimiyyah menjadi rujukan ulama’-ulama’ Mutaakhirin dalam membincangkan segala aspek.


Abu Al-Abbas Taqiy Al-Din Ahmad Bin ‘Abd Al-Halim Bin ‘Abd Al-Salam Bin ‘Abd Allah Bin Al-Khadir Bin Taymiyyah Al-Harrani Al-Hanbali atau nama yang masyur di persada keilmuan Islam yakni Ibn Taimiyyah mengarang kitab-kitab dari pelbagai aspek,yakni berkaitan ‘Ulum Al-Quran dan Tafsir, Al-Hadith, Usul Al-Din, Perbandingan Agama, Fiqh dan Usul Fiqh, Tasawwuf dan sebagainya. Tetapi tidak kurang juga mereka yang menghentamnya dengan fitnah dan tomahan yang pelbagai. Ada antaranya yang mentohmah IbnTaimiyyah beraqidah Tajsim dan Tasybih.
[6] Pada pandangan penulis, mereka ini tidak ubah seperti anjing yang menyalak di pinggir gunung dengan tujuan untuk menghancurkannya. Mengapa penulis berkata sedemikian ini adalah kerana Ibn Taimiyyah meninggalkan khazanah ilmu yang sugguh banyak melalui kitab-kitab dan risalah-risalah.


Tidaklah menjadi satu perkara yang digusarkan jika ada pihak yang cuba memburukkan nama Ibn Taimiyyah sedangkan ulama’-ulama’ muktabar kini menggunakan kitab-kitabnya sebagai rujukan, hanya sebilangan kecil sahaja yang berusaha menyesat dan mengkafirkan beliau. Antara faktor utamanya pada pandangan penulis ialah kerana banyak kitab-kitab yang dikarang beliau menceritakan kesalahan firqoh-firqoh yang wujud pada zaman awal sehingga zaman beliau. Barangkali fatwa-fatwa beliau yang tidak memihak kepada mereka (yang berpegang pada firqoh-firqoh yang menyeleweng) menyebabkan wujudnya kitab-kitab yang menyesatkan dan mengkafirkan beliau. Tidak kira apapun yang berlaku, khazanah ilmu Ibn Taimiyyah menjadi kajian di peringkat sarjana mengenai Ibn Taimiyyah dalam berbagai bahasa, dari pelbagai aspek, di puluhan universiti di serata dunia. Antara nasihat beliau terhadap pejuang sunnah yang dapat kita ambil iktibar daripadanya ialah:-

“Maka wajib ke atas setiap individu mencurahkan segala usaha dan tenaga untuk mengetahui apa yang dibawa olehnya (Rasulullah) serta mematuhinya, kerana inilah saja jalan pelepasan daripada azab yang pedih dan juga jalan kejayaan bagi mendapat nikmat syurga” [7]


21 November 2007

Tanggal 21 November,seperti tahun lepas, penulis menyambut hari lahir penulis di Institut Al-Qayyim. Jika tahun lepas penulis terlibat dalam Kem Sifat Solat Nabi, tahun ini penulis menghabiskan masa dengan menimba ilmu. Ianya dirasakan lebih bermakna daripada sambutan meniup lilin dan memotong kek. Apatah lagi hari ini tajuk-tajuk kuliah amat menarik perhatian penulis apabila ia lebih menjurus kepada pengajian hadith.

Kuliah Dasar ke-4 oleh Ustaz Hisyam semangnya dinanti-nantikan walupun tajuk “Hadith Dhoif dan Hukum Berhujah Dengannya” adalah satu tajuk asas yang telah lama diketahui penulis. Tetapi bagi peserta daurah yang lain ianya adalah amat penting bagi membentuk manhaj Salafus Soleh yang tepat dan berada di landasan yang betul. Ustaz Hisyam terlebih dahulu menerangkan pembahagian hadith-hadith dhoif dengan terperinci bagi memudahkan peserta mengklasifikasi hadith-hadith dhoif yang ada seperti Suqut Zahir dan Suqut Khafi dan daripada kategori hadith-hadith dhoif seperti Al- Muallaq, Al-Mursal, Al-Mu’dhal, Al-Munqati’, serta Al-Mudallas, dan Al- Mursal.[8] Selepas itu barulah Ustaz Hisyam menerangkan tentang hukum beramal dengannya. Keterbatasan masa menyebabkan Ustaz Hisyam banyak mengfokus kepada pembahagian hadith dhoif dan menggunakan masa berbaki kepada penerangan hukum beramal dengannya.


Apa yang penulis dapat simpulkan berkenaan tajuk tersebut ialah Ahlu Sunnah Wal Jamaah mengiktiraf wujudnya perbezaan pendapat dalam menerima hadith yang lemah (Dhoif) dalam persoalan yang menerangkan keutamaan sesuatu amal (Fadhail ‘Amal), anjuran dan ancaman (Al-Targhib Wa Al-Tarhib) serta dalam persoalan yang didiamkan oleh Al-Quran dan AS-Sunnah.Persoalan ini berdasarkan sesetengah tokoh Ahlu sunnah Wal Jamaah hanya mencukupkan diri dengan hadith sahih dan hasan sahaja menakal sebahagian yang lain menerima hadith Dhoif. Walaubagaimanpun, ianya tidak terlepas daripada beberapa syarat yakni:-


1. Hadith tersebut memiliki kelemahan yang ringan.Bukannya hadith yang berta kelemahannya
(Dhoif Jiddan) mahupun hadith yang palsu (Maudhu’).
2. Hadith tersebut masuk dalam asas-asas agama.
3. Hadith tersebut disampaikan dengan menerangkan kelemahannya. Tidak boleh menyampaikannya
dalam bentuk yang apsti kerana ia akan memberi sangkaan kepada masyarakat bahawa ianya
sahih.
4. Tidak boleh menggunkannya secara meluas atau dengan kekerapan yang tinggi kerana ia boleh memberi sangkaan pada masyarakat bahawa ianya sahih.[9]

Tiga syarat di atas terdapat dalam semua kitab hadith
[10] manakala yang keempat merupakan tambahan yang dikemukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani (852 H).[11] Pada pandangan penulis, daripada syarat-syarat di atas dapat kita fikir secara logiknya betapa ketat syarat yang dikenakan oleh para muhaddith dalam mengamalkan hadith dhoif ini. Tetapi berapa ramai yang jahil dengan bangganya melaungkan bolehnya beramal dengan hadith dhoif tanpa mengambil berat tentang syarat-syarat yang para muhaddith tetapkan. Lihat sahaja syarat pertama yang dikenakan, untuk memastikan ianya bukan hadith yang bertaraf dhoif Jiddan maka ianya memerlukan kepakaran dengan ilmu hadith terutamanya kategori-kategori hadith dhoif. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh para muhaddith ini sebenarnya adalah terlalu ketat dan secara tidak lansung memustahilkan untuk seseorang itu mengamalkannya.

Kuliah Dasar ke-5 yang bertajuk “Pengenalan kepada Kutubus Sittah” sememangnya satu tajuk yang luas. Seperti mana kat Ustaz Rosfan, ada yang belajar bertahun-tahun untuk mengenali manhaj dan metod pengumpulan kitab Kutubus Sittah. Dan daurah kali ini ingin ianya disimpulkan dalam masa 2 jam adalah sesuatu yang agak mustahil. Maka itu adalah punca utama peserta daurah hanya sempat mempelajari perbezaan pendapat berkenaan ‘ranking’ di antara Kutubus Sittah serta manhaj dan metodologi penyusunan dalam Sahih Bukhari dan sedikit perbezaannya dengan Sahih Muslim.Antara metodologi yang dapat disimpulkan ialah:-


1. Sahih Bukhari mengikut susunan Kitab Fiqh.
2. Ta’ti’ Al-Hadith (Memotong-motong hadith adalah dibenarkan)
3. Cara meletakkan bab dapat dibahagikan kepada 2 kategori yakni berdasarkan matan
isi dan ada juga bab yang tak berkaitan dengan isi.
4. Tidak mengulang hadith yang sama dengan sanad yang sama.

Menurut Ibn Hajar Al-Asqalani (852 H) yang terkenal dengan Fathul Bari Sharh Sahih Al-Bukhari, metodologi dan syarat-syarat ketat yang dikenakan oleh Imam Bukhari dalam mengambil hadith daripada para perawi menyebabkan Sahih Bukhari layak diletakkan dalam ‘ranking’ yang pertama mengatasi Sahih Muslim. Dan anatara perkara yang menakjubkan ialah Imam Bukhari dapat menghabiskan pengumpulan hadith-hadith ini untuk dimuatkan di dalam Sahih Bukhari selama lebih kurang 16 tahun atau lebih. Antara perbezaan utama antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ialah kitab-kitab Sunan yang lain ialah ianya tidak menyertakan hadith-hadith berkaitan dengan aqidah, kitab-kitab Sunan yang lain lebih mengfokus kepada hadith-hadith berkenaan Fiqh bukanya Aqidah.

Pada sebelah malam pula Kuliah Dasar ke-6 oleh Ustaz Jailani amat ‘menyegarkan’. Suara lantang Ustaz dalam mempersembahkan tajuk “Isu-Isu Fiqh Terkini” yang menyentuh bab Fiqh Munakahat, Fiqh Taharah, Fiqh Perbankan dan Kewangan dan Fiqh Perubatan.Tetapi selaku peguam syar’ie yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang munakahat beliau berhujah hampir 1 jam bertumpu pada tajuk Fiqh Munakahat. Penulis masih ingat bagaimana beliau mengkritik kejumudan pemikiran Hakim Tertinggi Syariah di sebuah negeri yang tidak mahu mengambil kira hujah beliau dalam bab lafaz talak 3 sekaligus dikira jatuh talak 1. Menggunakan alasan “Di Malaysia kita mengamalkan mazhab Syafie” adalah satu contoh kejumudan pemikiran terhadap keluasan syara’. Hujah yang Ustaz Jailani bawakan tidak diambil kira barangkali beliau (hakim tertinggi makhamah syariah) tidak pernah mendengar pandangan Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, seorang ulama’ besar mazhab Syafie zaman moden ini yang berasal dari Syriria di dalam kitabnya yang masyur berkata:-


“Jika hakim memilih pendapat yang lemah sekalipun, jadilah pendapat itu lemah itu sebagai hukum yang lebih kuat.Apatah lagi jika ia dijadikan undang-undang sebagaimana yang berlaku di sesetengah negara Arab yang menjadikan lafaz talaq tiga sekaligus sebagai jatuh satu talak sahaja.maka tiada tegahan untuk berpegang apdanya (satu talak sahaja) dan dengan berfatwa dengannya untuk memberi anak-anak, khususnya, kita sekrang berada pada zaman sedikitnya sifat warak dan berhati-hati, menyebabkan merekamudah melafazkan talak seperti ini, sedangkan mekrea sebenarnya hanya bertujuan hanya mengugut sahaja.”
[12]

Pandangan yang sama diberikan oleh Syeikh Atiyyah Saqar tentang bagaimana beliau mengulas undang-undang Mesir yang menggunakan lafaz talak 3 sekaligus dikira jatuh talak 1 adalah bertujuan menjaga kemaslahatan umumagar tidak terjebak ke dalam masalah “cina buta” atau lebih tepat sebagai al-Muhallil dan Al-Muhallalahu.[13]


Dan perbincangan tentang Fiqh Taharah, Fiqh Perbankan dan Kewangan dan Fiqh Perubatan oleh Ustaz Jailani tidak begitu ‘menyengat’ seperti mana beliau membicarakan Fiqh Munakahat, penulis kasihan melihat ada para peserta yang ‘blur-blur’ apabila istilah-istilah dalam Fiqh Muamalat seperti Bay’ Bithalmanil Ajil (BBA), Mudharabah, Musyarakah dan sebagainya digunakan tanpa penjelasan yang jelas, tetapi sebagai penuntut ekonomi tajuk yang dibincangkan masih dalam ruang lingkup yang dapat difahami dengan jelas. Cuma sahaja ingin rasanya penulis berjumpa dengan Ustaz Zaharuddin atau mana-mana pensyarah di kuliyyah kelak untuk membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan Ijtihad Jawatankuasa Syariah BNM yang menetapkan peratusan untuk menentukan tahap keharaman yang bercampur baur dengan keuntungan syarikat yang melibatkan diri dalam pelbagai perniagaan dan pelaburan. Perkara ini menyebabkan 80 peratus syarikat yang di senaraikan di dalam Bursa Saham adalah di sahkan Syariah. Penulis merasakan ianya wujud pro dan kontra dalam perkara yang dibahaskan.

Selepas Kuliah Dasar ke-6 peserta daurah disajikan lagi dengan Kuliah Khas oleh Ustaz Asri, ada antara peserta yang keletihan dan mengantuk sepanjang kuliah tetapi penulis masih mampu bertahan segar mendengar kuliah tersebut dari awal hingga akhir. Ustaz Asri menceritakan tentang kisah Umar r.a dan kisah Fairuz yang berketurunan raja dikenakan hukuman qisas walaupun dijemput oleh Umar untuk berjumpa dengannya. Tetapi pemuda yang ingin melaksakan hukuman tersebut melupakan hukuman tersebut sebaik mendengar sabda nabi s.a.w yang ada menyebut nama Fairuz sebagai seorang pejuang. Ustaz Asri menggunakan pemuda tersebut sebagai contoh bahawa betapa taat dan patuhnya pemuda tersebut terhadap kalam Nabi s.a.w. Begitulah yang dapat penulis simpulkan daripada kuliah tersebut.


22 November 2007

Pagi keesokkannya yakni hari terakhir daurah para peserta disajikan lagi dengan Kuliah Dasar ke-7 yang menyentuh berkenaan tajuk “Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah dalam Da’wah dan Tarbiyyah” oleh Ustaz Rasyid. Tajuk ini pernah dipelajari penulis semasa mengambil mata pelajaran Usul Fiqh tetapi perbezaannya ialah kuliah ini lebih menfokuskan Qawaid Fiqhiyyah di dalam aspek Tarbiyyah dan Da’wah. Nota ringkas yang diberikan oleh Ustaz Rasyid merupakan tulisan Dr. Abd. Rahman Ahmad Al-Jur’ie, seorang pensyarah di Kuliyyah Syariah, Universitti Al-Malik Khalid di Arab Saudi.

Antara Qawaid Fiqhiyyah yang diberikan sebagai contoh yang boleh diaplikasi ialah Al-Umuri Bimaqasidiha (Setiap perkara adalah berdasarkan maksudnya). Bab ini membahaskan berkenaan niyyah atau tujuan kerana semua sedia mkalum bahawa tidak sah sesuatu amalan tanpa niyyah. Dan seperti mana berdasarkan Imam Al-Subki daripada niyyahlah kita dapat membezakan antara adat dan ibadat. Oleh itu, nilai aktiviti tarbiyyah dan da’wah bergantung kepada niyyah yang dipasang. Jika ia bertujuan kerana ingin mengisi masa lapang, kepentingan duniawi atau kemasyuran semata maka itulah yang akan para da’i itu perolehi. Juga dalam menegakkan kebenaran dengan hujah-hujah yang mapan adalah sebahagian daripada aktiviti tarbiyyah dan da’wah, tetapi ianya tidak dapat lari daripada kemungkinan dicemari dengan perasaan bangga diri, takbur, dan merendahkan orang lain. Maka para da’i seharusnya memurnikan niatnya terlebih dahulu dalam menelusuri aktiviti tarbiyyah dan da’wah.


Dalam Kuliah Dasar ke-8, para peserta disajikan dengan Forum daripada Ustaz Zain Y.S dan Dr. Imran,penulis pertama kali mendengar kedua-dua tokoh ini memberi pandangan mereka dalam tajuk “Di Mana Kita Dengan Akhlak Para Salaf Al-Soleh?”. Forum ini sememangnya agaka santai tetapi ianya begitu berisi kerana Ustaz Zain Y.S yang telah hampir 10 tahun mengendalikan al-ahkam.net berhadapan dengan pelbagai masalah akhlaq para da’i dan sesungguhnya ianya tidak berlaku jika mereka mempunyai manhaj yang jelas, manhaj seperti mana para salaf menjaga akhlaq mereka dalam semua hal baik berhadapan dengan rakan seperjuangan sehinggalah berhadapan dengan ahlu bid’ah atau orang kafir, semuanya perlu memikirkan kesan jangka masa pendek mahupun jangka masa panjang. Jika sesama rakan seperjuangan yang ingin menegakkan sunnah kita berkelahi maka perjuangan sunnah ini semestinya tidak akan sampai ke mana. Ilmu yang benar jika disampaikan dengan ahklaq yang salah akan menyebabkan para mad’u itu berat hati untuk menerima kebenaran walaupun ianya jelas, indah lagi benar.Penulis hanya mampu tersenyum mendengar contoh-contoh yang diberikan. Atas sebab akhlaqlah mesej sunnah yang ingin disampaikan selalunya terbantut di pertengahan jalan. Lihat sahaja baik di forum-forum mahupun realiti mereka yang dikatakan pejuang sunnah masih bertikam lidah sesama sendiri apatah lagi dengan orang yang tidak sefahaman dengan mereka. Maka atas dasar ini lah seseorang yang mempunyai manhaj Salaf Al-Soleh yang jelas seharusnya berkerjasama dalam perjuangan ini bagi memartabatkan sunnah, lebih-lebih lagi apabila pengetahuan tentang sunnah amatlah sedikit di Malaysia ini. Pemerhatian penulis sepanjang menjadi pembaca setia di al-ahkam.net selama beberapa tahun amat mengecewakan apabila ramai yang lebih suka berjidal dalam menegakkan pendapat masing-masing sehingga perbincangan itu tidak kelihatan ilmiah. Maka sudah semestinya moderator seperti Ustaz Zain Y.S memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak muda yang baru berjinak-jinak dengan sunnah ini. Ini kerana dikhuatiri mereka yang lagak berjiwa besar dalam dunia virtual ini terbawa-bawa akhlaq yang kurang elok itu dalam dunia realiti yang mana dunia ini sekarang memerlukan pendakwah yang bijak dan berhikmah. Berkata Syeikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah :-


"Wajib atas kita untuk berlemah lembut di dalam dakwah kita terhadap orang-orang yang menyelisihi kita, dan jadikan selalu firman Alloh Ta'ala berikut (sebagai pegangan) dan untuk selamanya.Serulah mereka ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik."Dan mereka yang pertama lebih berhak untuk kita terapkan hikmah ini adalah mereka yang paling memusuhi kita di dalam dasar (mabda') dan aqidah kita, hingga kita tidak menggabungkan antara beratnya dakwah yang haq yang Allah memperteguh kita dengannya dengan beratnya cara (ushlub) kita berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla”Petang 22 November pula setiap peserta dikehendaki mempersembahkan hasil kumpulan masing-masing. Hasil yang dimaksudkan di sini ialah risalah atau phamplet yang akan digunakan untuk menyebarkan da’wah baik pada Muslim dan Non-Muslim. Alhamdulillah timbul kesedaran dari para peserta untuk mengfokus sama terhadap Non-Muslim selain mesej umum kepada Muslim sahaja. Sasaran yang lebih luas dan umum semestinya dapat menarik perhatian orang awam dan itulah strategi yang terbaik untuk menaraik perhatian orang awam tidak kira Muslim atau Non-Muslim terhadap keindahan Islam. Setiap kumpulan dilihat cuba mempertahankan risalah masing-masing sebagai risalah terbaik dan ternyata dalam masa yang singkat para peserta daurah mampu menghasilkan risalah yang cantik dan menarik. Cuma ada beberapa sub-tajuk yang dirasakan kurang releven apabila cara penyampaian di dalam risalah yang ingin diberikan kepada orang awam dirasakan kurang berkesan.

Penulis juga sempat juga memberi beberapa tips untuk para peserta dalam melakukan da’wah baik dari segi penampilan mahupun persediaan mental dan fizikal. Mengenali manhaj berda’wah sepanjang bersama Bro. Shah Kirit, Bro. Lim Jui Soon, dan Bro. Ungku Fauzi dalam subjek Perbandingan Agama di Islamic Information Service sedikit sebanyak membantu penulis memahami cara berda’wah kepada Non-Muslim dengan lebih berkesan. Hujah atau fakta merupakan perkara kedua yang perlu diambil kira kerana cara atau metod penyampaian meruapakn tunjang dalam mempersembahkan kebenaran. Inilah kelemahan utama yang dialami kebanyakan para dai’ kini. Islam yang indah dan benar itu jika disampaikan dengan cara atau metod yang salah maka tidak mustahil ianya dilihat buruk dan salah.


Pengalaman turut serta dalam program ‘Gegaq Da’wah’ merupakan idea yang sungguh bernas. Ia dapat mewujudkan kesedaran terhadap kewajiban berda’wah di kalangan para peserta. Cuma apa yang dikesalkan penulis ialah apabila ada peserta yang ‘kurang’ kreatif dalam berda’wah. Hanya disebabkan pengedaran risalah di dalam Queensbay Mall tersebut disedari dan ‘dihalau’ pegawai keselamatan serta pihak pengurusan di situ, para peserta seperti lemah semangat dan berputus asa.
وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” [Ali Imran 3:139]

Banyak komen dari para peserta yang tidak berpuas hati dengan pihak penganjur daurah. Penulis kurang pasti apa yang bermain dalam minda para peserta.Apakah mereka yang lemah semangat dan berputus asa merasakan berda’wah ini mudah?

أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُو
نَوَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan:”Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Tuhan mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta"[ Al-Ankabut 29:2-3]

Selepas diberi amaran oleh pihak pengurusan untuk memanggil polis menahan kami penulis berulang kali mengingatkan sahabat-sahabat penulis di luar Queensbay Mall tersebut bahawa da’wah Rasulullah di Thoif dahulu lebih teruk dari ini, para salaf dibaling batu,tahi dan sebagainya tetapi para dai’ kini amat mudah berputus asa dengan ngomelan bahawa kita salah memilih kawasan da’wah. Ini sepatutnya tidak berlaku bagi mereka yang mempunyai manhaj, penulis sedikit terkilan apabila ada yang balik dengan tangan memegang lebihan risalah yang sepatutnya diedarkan. Kreatif dan kritis dalam berda’wah adalah sangat penting. Penulis yang ‘dihalau’ menukar strategi bersama teman-teman lain ke kawasan berhampiran Queensbay Mall dan pengedaran risalah di sekitar kawasan itu lebih bermakna kerana sasaran kumpulan utama penulis yakni Non-Muslim banyak di sekitar itu memandangkan kedai mereka dibuka berhampiran Queensbay Mall. Ternyata pengalaman dalam berda’wah itu penting dan penulis bersyukur apabila pernah terlibat dalam beberapa program da’wah dan semestinya lebih banyak program da’wah yang kita ikuti maka lebih banyak pengalaman yang dapat kita bina dalam menghadapai situasi-situasi tertentu. A’la kulli hal, penulis pasti bahawa setiap ilmu dan pengalaman yang ditimba para peserta daurah mencorak hidup mereka dalam melalui liku-liku kehidupan perjuangan sunnah yang semakin mencabar dari sehari ke sehari. Penulis merasakan hendaklah para peserta tetap teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan manhaj para Salaf Al-Soleh dan saling bantu membantu dan bergembleng tenaga bagi memastikan sunnah Rasulullah s.a.w dijunjung tinggi.

فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

“Maka, sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang hidup selepasku dia akan melihat banyak perselisihan, maka hendaklah kamu berpegang dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafa’ Rashidin Mahdiyyin, gigitlah ia (sekuat hati) dengan gigi geraham, dan hendaklah kamu jauhi perkara yang diada-adakan (dalam urusan agama) kerana ia adalah bid’ah sedangkan setiap bid’ah itu adalah sesat”
[14]

Wallahua'lam.

___________________________________________________
[1] Malik Ibn Anas, Al-Muwatta’ (bersama Syarh Az-Zarqani), Dar Al-Fikr, Beirut, t.th, No: 1727. Hadith
dinilai sebagai masyhur oleh Ibn ‘Abd Al-Barr Al-Qurtubi dalam At-Tamhid dan dinilai sebagai hasan oleh
Al-Albani dalam Misykat Al-Masabih, At-Tawassul dan Manzilah As-Sunnah. Lihat: Ad-Durar As-Saniyyah
atas talian:
http://www.dorar.net./mhadith.asp.
[2] Hafiz Firdaus Abdullah, Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku Salafiyyah Wahabiyyah, Johor Bharu, Johor,
Perniagaan Jahabersa, 2003, hal. 74-75.
[3] Al-Bukhari, Muhammad Ibn Isma’il, Sahih Al-Bukhari, Dar Ibn Kathir, Al-Yamamah, Beirut, 1987, No:
4776, dan Muslim Ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, Dar al-Ihya’ at-Turath al-‘Arabi, 1991, No: 1401.
[4] Artikel asal di http://ibnyusof.blogspot.com/2007/01/aqidah-imam-4-mazhab-tentang-nama-dan.html
[5] Artikel Ustaz Abu Syuaib bertajuk Allah wujud tanpa bertempat Aqidah Muktazilah & Jahmiyyah di
http://yapis.blogspot.com/2007/03/allah-wujud-tanpa-bertempat-aqidah.html
[6] Sila rujuk jawapan kepapda tohmahan ini di dalam buku Dr. Azwira, Siapakah Ahlu Sunnah Sebenar?, dan
Hafiz Firadas Abdullah, Pembongkaran Ilmiah Salafiyyah Wahabiyyah. Penjelasan terhadap tohmahan
Zamihan Mat Zin Al-Ghari ke atas tokoh Ahlu Sunnah dan para tokohnya dengan membawa fakta-fakta
yang menyeleweng dijawab dengan besertakan bukti yang membuatkan Zamihan Mat Zin Al-Ghari tidak
dapat menjawab kembali pembuktian yang diberikan.
[7] Ibn Taimiyyah, Ahmad Ibn Abd Al-Halim Al- Harrani, Majmu al-Fatawa, Terbitan Waqaf, Arab
Saudi,1398H, 1:5-6.
[8] Manna’ Khalil Al-Qathan, Mabhats fi ‘Ulum Al-Hadiths terjemahan oleh Abu Ezzat Al-Mubarak dan
Azhariah Muhammad atas judul Cara Mudah Memahami Ilmu-ilmu Hadith, (Pustaka Jiwa, Kuala Lumpur),
hal. 154.
[9] Hafiz Firdaus Abdullah, Mari Mengenal Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah, hal. 31.[10] Imam Al-Syahkawi
(906H), Al-Qaul Al-Badi’ Fi Fadhli Shalat ‘Ala Al-Habib Al-Syafi’ (tahqiq: Muhammad ‘Awwamah
Muassasah Al-Rayan, Beirut, 2002), hal. 472-473.
[11] Al-Albani, Tamam Al-Minnah Fi Al-Ta’liq ‘Ala Fiqh Sunnah, jilid 1, hal. 36.
[12] Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuh, hal 413.
[13] Syeikh Atiyyah Saqar, Ma’usuatul Usrah Al-Muslimah.
[14] Silsilah As-Sahihah, Maktabah Al-Ma’arif, Riyadh, 1996, 6: 526, No: 2735.

Ibn Yusof

30 November 2007 / 21 Zulkaedah 1428

9.05 p.m

Tuesday, November 13, 2007

“Jom Jidal!”

Pengalaman turut serta sebagai komiti bertugas dalam program debat dari pingkat menengah sehinggalah peringkat antarabangsa sedikit sebanyak membantu penulis memahami gelanggang yang diharungi para pendebat.Baik dari yang berpengalaman sehinggalah mereka yang baru berjinak-jinak dalam dunia perdebatan ini,semuanya mempunyai matlamat tersendiri. Tetapi apabila mereka terjun dalam gelanggang perdebatan,matlamat mereka hanya satu, ‘Aku Nak Menang!’.

Itulah hakikatnya apabila pendebat-pendebat baik dari pihak kerajaan hinggalah pihak pembangkang semuanya ingin mencarik-carik hujah pihak musuh supaya dapat merangkul kemenangan,walaupun tajuk yang mereka terpaksa pertahankan kadang-kala adalah bertentangan dengan prinsip dan pegangan mereka. Penulis bukan bermaksud memandang rendah para pendebat tetapi sebaliknya memuji mereka yang mampu berfikiran kritis dan kreatif untuk mengeluarkan hujah-hujah mereka demi mempertahankan topik yang didebatkan.Ia mengasah ketajaman minda para pendebat bersama cara mereka dari semua segi.Tidak semua orang mampu dan berani terjun dalam medan perdebatan baik dalam pertandingan mahupun realiti.

Bak kata Dato’ Seri Najib dalam ucapan beliau semasa menghadiri pertandingan akhir debat antara sekolah-sekolah menengah yang penulis turut hadir sama,beliau menyatakan beliau kagum dengan kemampuan para pendebat yang semuanya berusia muda, tetapi bezanya pendebat dan ahli politik ialah apabila ahli politik berhujah mereka akan mendapat tepukan gemuruh daripada penonton selepas setiap ayat yang diucapkan.Bagi penulis ianya sudah tentu kerana betapa lemah dan teruknya hujah atau alasan yang mereka ahli politik kemukakan,ianya tetap mendapat sokongan daripada orang jahil yang memuja mereka.

Para pendebat hanya mempunyai hujah,hujah hasil daripada pemikiran kritis mereka.itulah senjata utama yang mereka gunakan apabila memasuki dalam medan perdebatan.Mereka harus bijak dalam menyusun setiap hujah dan gaya penyampaian mereka umpama pahlawan samurai yang bersiap sedia untuk menghayunkan ‘katana’ mereka pada bila-bila masa.Berdebat tidaklah sukar jika kita mempunyai ilmu dan kebolehan dalam menyampaikan hujah walaupun dengan cara yang salah.Dalam dunia siber sebagai contoh,gelanggang untuk berdebat sentiasa terbuka luas pada siapa-siapa yang merasakan diri mereka kecil dalam dunia luar dan ingin berlagak besar dalam dunia virtual. Dunia tanpa sempadan dan semua maklumat seperti di hujung jari menyenangkan amalan ‘copy & paste’. Maka wujudlah pendebat-pendebat di sekitar forum-forum dan blog-blog mencabar antara satu sama lain,baik puak-puak mahupun geng-geng.Matlamat mereka semuanya sama seperti para pendebat dalam pertandingan debat,yang penting bagi mereka ‘Aku Nak Menang!’.

Dalam apa jua topic yang didebatkan termasuklah dalam bab-bab agama,tidak mustahil kita akan berhadapan dengan mereka yang berdebat bukan untuk mencari kebenaran,tetapi mencari kemenangan.Maka tidaklah mustahil jika kita berhadapan dengan situasi yang mana sumber dari mana maklumat yang dianggap benar itu diperolehi, tidak mahu dikongsikan bersama kerana khuatir kesahihannya dipersoalkan.

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلاَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلاَ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلاَدِ

“Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu.” [Ghafir 40: 4]


Dan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang lain:-

إِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِي آيَاتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُوْرِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيْهِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

“Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah (keinginan akan) kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [Ghafir 40: 56]

Maka janganlah kita yang berdiri atas nama kebenaran mencabar sesama muslim untuk berdebat kerana ianya tidak lain hanya merugikan kita dan merosakkan hubungan sesama saudara. Kesalahan yang nyata apabila kita menjadikan dakwah dan islah sesama manusia sebagai alternatif.Ia seharusnya menjadi prioriti kita sebelum memilih perdebatan sebagai jalan utama. Apakah dengan menyampaikan risalah Islam dengan cara berdebat kita mampu mengajak pihak lawan kita akur dan serta merta bergembleng tenaga untuk berkerjasama dengan kita?Mereka yang suka berdebat ini tidaklah cuba menyampaikan kebenaran selain matlamat utama untuk membantah hujah pihak lawan seperti mana. firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:-

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ

“Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.”[Az-Zukhruf 43:58]

Bagi para pendokong Islam pula,ada yang mudah terperangkap dengan nafsu amarah apabila suka terjun dalam medan perdebatan apabila berhadapan dengan perkara yang bertentangan dengan prinsip mereka tanpa mengenal mad’u dengan lebih jelas dengan cuba memahami mad’u yang mungkin jahil ataupun dalam keadaan terpaksa. Berhujah dengan lantang tanpa sikap tolak ansur dan hikmah,maka tidak mustahillah apabila Islam selalu disalah ertikan sebagai agama yang suka menghukum.Seharusnya kita merenung walaupun kita mungkin di pihak yang benar,ataupun mungkin kita yang memenangi perdebatan,mengapakah kebenaran yang dibawa masih sukar diterima?

Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullahu mengatakan:

“Pokok-pokok ajaran As-Sunnah menurut kami adalah: berpegang teguh di atas metod para sahabat Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam, mengikuti mereka, dan meninggalkan bid’ah. Dan setiap bid’ah adalah sesat. Dan meninggalkan pertengkaran serta duduk bersama pengekor hawa nafsu, juga meninggalkan dialog dan berdebat serta bertengkar dalam agama ini.” [Syarh Al-Lalika`i, 1/156, Mauqif Ahlis Sunnah, Ar-Ruhaili 2/591]

Apa yang dibincangkan sebelum ini adalah masalah-masalah dalam berdebat,penulis tidak menafikan bolehnya berdebat dalam Islam seperti yang pernah dilakukan oleh para nabi dan ulama-ulama salaf. Tetapi ianya tidak terlepas daripada beberapa penilaian untuk membenarkannya iaitu bergantung kepada keadaan,tujuan dan maksud dari perdebatan tersebut. Debat tidak selamanya tercela, bahkan kadang-kala sebuah kebenaran itu terkuak melalui perdebatan. Debat dengan dengan cara yang baik adalah sejalan dengan firman Allah :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan debatlah mereka dengan cara yang baik”

[An Nahl 16:125]

Ini kerana jika tidak wujud garis panduan,perkara yang diperdebatkan akan berakhir dengan pertengkaran dan perselisihan faham antara satu sama lain.Berapa ramai anak muda kini yang ghairah untuk berdebat atas nama kebenaran sedangkan mereka hanya ingin bongkak dengan kemenangan,dan mereka terpaling dari niat asal dalam menyampaikan kebenaran.Jika ini kesannya maka ia bukanlah cara yang dituntut Islam dalam menyampaikan kebenaran.

Kini dapat kita lihat, hanya sahaja mereka yang baru berguru berkobar-kobar semangatnya mahu berdebat dengan para ilmuan,berdiri sambil mengeluarkan hujah dengan gahnya sambil memegang buku nota.Akhirnay sikap suka berdebat ini tidak ubah seperti kisah-kisah samurai yang pergi dari satu ‘dojo’ ke satu ‘dojo’ mencabar pihak lawan yang terkuat untuk kepuasan diri.Sikap inilah yang dilarang dalam Islam.Perkara ini pernah penulis lihat dalam kuliah agama yang dianjurkan apabila seorang pelajar bangun dan mengutarakan hujahnya seolah-olah ingin berdebat dengan memotong kata-kata ustaz yang sedang berceramah. Dan mereka yang menyokong hujah pelajar tersebut bangga dengan menyatakan ustaz tersebut kalah dalam ‘perdebatan’ itu.Kisah ini boleh dijadikan tauladan seperti apa yang dikatakan Abu Bakr Al-Ajurri rahimahullahu:-

“Jika orang yang menanyakan permasalahannya kepadamu adalah orang yang mengharapkan bimbingan kepada al-haq dan bukan perdebatan, maka bimbinglah dia dengan cara yang terbaik dengan penjelasan. Bimbinglah dia dengan ilmu dari Al-Kitab dan As-Sunnah, perkataan para shahabat dan ucapan para imam kaum muslimin. Dan jika dia ingin mendebatmu, maka inilah yang dibenci oleh para ulama, dan berhati-hatilah engkau terhadap agamamu.”

Dan beliau ditanya lagi “Apakah kita biarkan mereka berbicara dengan kebatilan dan kita mendiamkan mereka?”

Maka katakan kepadanya: “Diamnya engkau dari mereka dan engkau meninggalkan mereka dalam apa yang mereka bicarakan itu lebih besar pengaruhnya atas mereka daripada engkau berdebat dengannya. Itulah yang diucapkan oleh para ulama terdahulu dari ulama salafush shalih kaum muslimin.”[Lammud Durr, Jamal Al-Haritsi hal. 160-162]

Dari dialog di atas akhirnya penulis memahami mengapa ustaz tersebut cuba menerangkan topik tersebut pada awalnya dan mengakhirinya dengan mengelak untuk terus membincangkan perkara tersebut dalam ruang lingkup ahlu kalam kerana perdebatan yang diteruskan itu tidak akan membawa kepada titik persefahaman tetapi barangkali perselisihan antara satu sama lain.

Akhir kata,perdebatan hanyalah alternatif terakhir yang seharusnya kita gunakan apabila betul tujuan dan maksudnya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak menyampaikan risalahnya dengan cara berdebat semata.Malah beliau membencinya seperti mana yang diriwayatkan dari hadits Aisyah radhiyallahu 'anha berkata Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلىَ اللهِ اْلأَلَدُّ الْخَصِمُ

“Orang yang paling dibenci Allah adalah yang suka berdebat.”[Muttafaq Alaihi]

Perbetulkan niat serta cara dakwah dan berislah.Semoga coretan yang sedikit ini mampu memberi kita kaum muslimin sedikit manfaat insyaAllah.

Wallhua’lam.


Ibn Yusof

14 November 2007 / 4 Zulkaedah 1428

1:39 a.m

www.ibnyusof.blogspot.com

Sunday, November 11, 2007

‘Diari’ Semester 1 (07/08)


Alhamdulillah,syukur ke hadrat Allah S.W.T akhirnya saya dapat mengakhiri semester 1 tahun ini dengan berbagai pengalaman suka duka.InsyaAllah tulisan kali ini akan saya kongsikan beberapa kisah untuk pengajaran bersama.Banyak yang berlaku sepanjang semester ini dan saya bukanlah jenis yang menjadikan blog ini seperti diari untuk tatapan umum kerana saya lebih suka memendam kisah hidup kecuali jika kisah tersebut dapat dikongsikan bersama untuk kita jadikan pengajaran.Seperti semester-semester lepas insyaAllah saya akan kongsikan bersama hasil kajian saya dalam beberapa subjek yang diambil sepanjang semester ini.Semester ini antara kajian yang sempat dibuat dalam subjek Intermidiate Macroeconomics 2 iaitu berkenaan artikel "Hopes Floats with Ringgit De-Peg & Islamic Solution with Gold Dinar” yang insyaAllah akan saya kongsikan bersama dalam tulisan seterusnya.

Kebanyakan waktu dalam semester ini saya agak sibuk dengan pengurusan program ‘The Inaugural Malaysian Intervarsity Economics Debating Championship’pada 18 hingga 20 Ogos lepas,program yang bersifat antarabangsa ini begitu mencabar kredibiliti apabila pengurusan tersebut perlu bersifat profesional dari awal hingga ke akhir program.Peluang memegang jawatan sebagai koordinator program memang mencabar dan memberi peluang kepada saya untuk melatih keupayaan memimpin dan menguruskan program.Hampir putus asa dengan kepayahan pengurusan program ini membuatkan saya cuba bersikap positif dengan menyedari bahawa ianya merupakan satu amanah yang perlu saya pikul apabila sahabat karib merangkap pengarah program tersebut melantik saya menjadi koordinator program.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui (akibatnya)."

[Al-Anfal 8:27]

Jika sebelum ini sekadar menganjurkan program di dalam kuliyyah sahaja kini saya bersyukur mempunyai pengalaman menguruskan program sebegini.Penat lelah separuh semester berbaloi apabila program ini berjaya dilansungkan dengan lancar dari awal hingga akhir walaupun terjadi beberapa insiden yang mencabar pihak pengurusan dalam melaksanakan tugas masing-masing.Walaubagaimanapun,kenangan yang paling manis ialah apabila mendapat kenalan daripada luar negara dan mendapat sahabat-sahabat baru dari kalangan komiti bertugas.

Program tersebut sedikit sebanyak mengganggu pelajaran saya tetapi alhamdulillah perasaan lega selepas selesai program tersebut menyebabkan saya bersemangat menumpukan sisa-sisa semester yang ada pada pelajaran memandangkan keputusan peperiksaan pertengahan semester tidak begitu memberansangkan.Alhamdulillah apabila markah persembahan dalam semua subjek sedikit sebanyak membantu ‘carry mark’ untuk meneruskan peperiksaan akhir.Antara persembahan yang mendapat markah tertinggi adalah berkenaan"Hopes Floats with Ringgit De-Peg & Islamic Solution with Gold Dinar” dalam subjek Macroeconomics seperti yang saya nyatakan sebelum ini dan persembahan terhadap topik “Sejarah dan Asal Usul Maqasid Syariah” dalam subjek Usul Fiqh 2. Walaupun perasaan awal semester lebih berkobar-kobar untuk membentangkan tajuk “Ayat-ayat yang tidak jelas di dalam Quran” yang mencakupi perbincangan tentang ayat Khafi,Musykil,Mujmal dan Mutasyabih,saya terpaksa memilih tajuk yang lain kerana tajuk tersebut telahpun dipersembahkan oleh sahabat yang lain.Apa-apapun,rakan-rakan sekelas menunjukkan kefahaman yang lebih jelas tentang tajuk tersebut berbanding sesetengah pihak yang tidak mempunyai ilmu berkenaan perkara tersebut tetapi cuba berlagak pandai dengan membincangkan topik ini secara terbuka baik dalam perbualan harian mahupun sebaran email.Teringat saya amaran Allah dalam Al-Quran:-

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِي

"Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu, dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, pada hal ia pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya.”
[An-Nur:15]


Semester ini terus berlalu sehingga memasuki bulan penuh rahmat iaitu bulan Ramadhan.Berpeluang solat di masjid UIA sememangnya satu suasana yang menyeronokkan kerana imam-imam yang terpilih dengan gaya bacaan tersendiri membuatkan solat tarawikh di masjid tersebut dipenuhi pelajar dan orang luar.Penghayatan dalam bacaan para imam memberi kesan kepada makmum yang mengikuti mereka.Di hujung 10 malam terkakhir Ramadhan saya dan rakan-rakan juga sempat bersama-sama menghidupkan malam-malam terakhir di masjid.Waktu tidur sewaktu malam-malam terakhir Ramadhan memang tunggang langgang sehingga saya terlepas beberapa kelas pada waktu pagi.Memikirkan yang ajal semakin hampir membuatkan saya tidak mahu terlepas malam lailatul qadar.Wallhua’lam.

Di hujung bulan Ramadhan saya juga sempat menganjurkan program iftar (berbuka puasa) di kuliyyah dan alhamdulillah saya berkesempatan menjemput Ustaz Fadlan seorang pensyarah dari UKM untuk memberi tazkirah selepas solat maghrib berjemaah,akan tetapi saya agak kesal kerana terjadi beberapa insiden hasil dari salah faham sahabat-sahabat yang hadir.Terdengar kritikan-kritikan dari sahabat-sahabat yang hadir mempersoalkan mazhab imam yang dilantik malam itu (Isya’ diimami oleh saya dan solat tarawikh oleh sahabat yang lain) membuatkan saya sedikit terkilan dan cuba bersangka baik terhadap mereka yang barangkali tidak biasa apabila imam mengsirrkan bacaan basmalah dan zikir selepas solat.Salah faham yang terjadi lebih ketara apabila saya memilih untuk tidak adanya selawat di antara solat tarawikh akan tetapi sahabat saya tetap dengan pandangannya untuk berselawat di antara solat tarawikh seolah-olah tidak sah solat tarawikh tanpanya.Apa yang saya terfikir dalam hal ini ialah bak kata Karl Popper:-

"You may be right and I may be wrong but with an effort, together we may get nearer the truth."

Alhamdulillah berkat tolak ansur dari semua pihak menyebakan program tersebut tamat seperti yang dirancang.Perkara ranting seharusnya dielakkan dari menjadi persoalan kerana kadang kala ia mampu menjadi punca pertelingkahan dan salah faham.

Lebih menyedihkan apabila sesudah majlis tamat sahabat-sahabat berkumpul sambil memperkatakan tentang bacaan imam ,mereka mempersoalkan bacaan imam yang mengetuai dalam solat tersebut seolah-olah tidak pernah mengetahui cara menegur imam (walaupun perkara yang dipersoalakan hanyalah berkenaan cara bacaan bukannya kesalahan yang melibatkan rukun solat).Alhamdulillah saya sempat memberi sepatah dua kata selepas tamat program untuk menguraikan salah faham yang berlaku,jika tidak pada semua yang hadir sekurang-kurangnya pada komiti bertugas kerana apa yang berlaku perlu dibetulkan kerana faktor penyebab tumbuh suburnya ghibah, akibat su-uzhan yang mengendap pada jiwa seseorang. Kemudian dengan mudah akan keluar perkataan yang kotor dan keji, saling mengejek, saling membuka aib dan rahsia, sehingga wujud permusuhan, dendam dan sakit hati.Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. telah menjelaskan tentang ghibah. Beliau bersabda:

"Tahukah kamu apakah ghibah itu?" Hanya Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui, jawab para sahabat. Nabi bersabda: "Yaitu menyebut saudaramu dengan apa-apa yang tidak suka disebutnya." Rasulullah ditanya para sahabat: Bagaimana pendapatmu, ya Rasulullah, kalau itu memang yang sebenarnya ada padanya? "Kalau memang begitu, itulah yang bernama ghibah. Tetapi jikalau menyebut apa-apa yang tidak sebenarnya, berarti kamu telah menuduhnya dengan kebohongan (buhtan: yang lebih besar dosanya)," jawab Nabi Saw.

[HR. Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah ra.]

Selepas Eidul Fitri,saya terpaksa bersedia pula mental dan fizikal bukan untuk menduduki peperiksaan akhir semester tetapi untuk menghadapi pemilihan dalam “General Election of Kuliyyah Economics and Management and Science”.Pengalaman bertanding untuk ‘merebut’ jawatan atau kerusi Director of Da’wah and Tarbiyyah sememangnya mencabar kerana saya berhadapan dengan sahabat baik saya sendiri sebagai lawan.Saya cuba untuk berfikiran positif dengan membetulkan niat kerana sebagai seorang muslim kita tidak berhajat pada jawatan kerana ianya pada saya hanyalah satu wasilah untuk meneruskan perjuangan dalam memelihara persekitaran Islamiyyah di dalam kuliyyah ekonomi sendiri.Akhirnya, kegagalan tipis dalam undi untuk memungkinkan saya dalam menjawat jawatan tersebut tidak membuatkan saya rasa sedih.Ia sememangnya satu jawatan yang hangat dipertandingkan dan saya juga tidak merasa bangga jika memenanginya kerana melalui sistem undian atau sistem demokrasi,sesiapa sahaja mungkin menang. Mereka yang hadir untuk mengundi pada malam tersebut kebanyakan mengundi tanpa mengetahui bagaimana saya bekerja,bagaimana saya memikul amanah dan apakah saya layak menjawat jawatan tersebut.

Undian boleh jadi kerana perwatakan seseorang itu,ataupun kecantikan atau ketampanan wajahnya,tetapi tidak memungkinkan kita mengetahui cara bekerja dan pimpinan calon yang diundi melainkan kita pernah bekerja di bawah pimpinan calon atau pernah memimpin calon dalam apa-apa program.Hanya dengan cara ini kita mengetahui latar belakang calon dengan lebih jelas berbanding hadirin yang hadir mengundi tanpa mengenali calon.Maka jelas sesungguhnya sistem syura yang diiktiraf dalam Islam lebih adil dan tepat kerana dalam syura, sebelum seseorang itu dilantik menjadi khalifah, calon khalifah itu sendiri dinilai dalam permesyuaratan ahli-ahli majlis syura. Seterusnya ia dinilai berdasarkan persetujuan seluruh rakyat dan rakyat bebas untuk menerima atau menolak seseorang calon khalifah tersebut. Hak kebebasan rakyat dapat dilihat dengan mengkaji terus ucapan khalifah Abu Bakar as-Siddiq seperti berikut :

"Wahai Manusia, sesungguhnya aku telah dilantik ke atas kamu dan bukanlah aku orang yang paling baik di antara kamu. Kalau aku lemah kamu betulkanlah aku dan kalau aku berbuat baik, kamu tolonglah aku, benar itu amanah dan dusta itu khianat. Yang lemah di kalangan kamu adalah kuat di sisiku, sehingga aku mengambil hak daripadanya insya`Allah ...."

Apa yang tertulis di sini bukanlah hasil perasaan tidak puas hati terhadap kekalahan dalam menjawat jawatan tersebut yang menggunakan system demokrasi tetapi hasil pemikiran dan pemahaman saya secara ilmiah tentang perkara yang terjadi.Kekalahan dalam menjawat jawatan tersebut besar hikmahnya jika difikirkan dari sudut yang positif dan alhamdulillah saya mulai nampak hikmahnya apabila ramai sahabat yang ambil berat tentang perkara tersebut dan malam tersebut menjadi saksi tentang siapa kawan dan siapa lawan apabila saya diberitahu tersebarnya berita bahawa hadirin yang hadir mengundi dimomokkan supaya tidak mengundi saya yang beraliran wahabi dan sesat.Walaupun berita ini dikhabarkan pada saya, saya masih cuba berfikiran positif bahawa mereka yang menyebarkan berita sebegini tidak lain disebabkan ingin sahabat mereka dapat menjawat jawatan tersebut. Menang atau kalah bukanlah perkara utama kerana ukhwah yang terbina adalah lebih penting untuk dijaga.Dan mereka tetap merupakan sahabat-sahabat saya .

Selang beberapa hari dari pemilihan tersebut,ada juga persoalan-persoalan yang timbul hasil kekalahan saya dalam pemilihan tersebut dari sahabat-sahabat yang lain.Presiden baru yang menang sendiri datang pada saya memberitahu beliau ingin menubuhkan secretariat lain dan ingin saya memimpinnya. Pembukaan 4 sekretariat lain membuka peluang kepada mereka yang kalah dalam pemilihan pada tempoh hari untuk mencuba nasib sekali lagi tetapi kali ini bukan dalam bentuk undian,tetapi dalam bentuk temuduga.Saya mendapat sms supaya hadir segera jika berkeinginan terhadap jawatan tersebut tetapi saya menolak kerana mereka yang berbondong-bondong untuk menjawat jawatan tersebut sendiri tidak mengetahui tujuan penubuhan 4 sekretariat baru tersebut dan saya bukanlah jenis yang ingin muka terpampang dalam poster dengan menjawat sesuatu jawatan tanpa mengetahui matlamat memimpin sekretariat tersebut.

Persoalan kepimpinan di dalam Islam bukan sahaja melibatkan perkara kepakaran tetapi juga membabit persoalan keberkatan dan pertolongan Allah yang bakal turun kepada kepimpinan yang beriman dan bertaqwa. Oleh itu dalam hadith yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim baginda Nabi s.a.w. menasihati sahabatnya `Abd ar-Rahman bin Samurah:-

“Wahai `Abd ar-Rahman! Jangan engkau meminta jawatan pemimpin. Sesungguhnya jika engkau diberikannya dengan pemintaan maka engkau ditinggalkan (tidak ditolong). Sekiranya engkau diberikannya tanpa pemintaan maka engkau dibantu”
[Riwayat al-Bukhari dan Muslim.jilid 15, m.s. 19]

Saya bersyukur dengan apa yang saya kecapi sekarang,walupun tidak memiliki apa-apa jawatan penting,sahabat-sahabat masih datang pada saya untuk bekerjasama menjalankan apa-apa program yang bermanfaat.para pembaca berhak mengkritik tetapi jika para pembaca berada dalam posisi saya persepsi para pembaca mungkin berubah.Hari terus berlau dan cuti semester ini insyaAllah akan saya isikan dengan program-program da’wah yang bermanfaat.Saya berharap ilmu akan bertambah sepanjang cuti semester kali ini dengan program-program yang diikuti.InsyaAllah akan saya coretkan apa-apa yang bermanfaat untuk dikongsi bersama di artikel seterusnya.

Wallhua’lam.

Ibn Yusof
11 November 2007 / 29 Syawal 1428
12:34 a.m
www.ibnyusof.blogspot.com

Friday, November 9, 2007

Pejuang Sunnah

Lumrah hidup pejuang sunnah
bukan hanya mengembara dan berkelana

bukan hanya jubah singkat dan solat semata

beramal dengan ilmu

bicara dengan hujah

diselimuti ketabahan

disuntik kecekalan


Lumrah hidup pejuang sunnah

hadapi fatamorgana hidup

di bawah naungan rendang pohon iman

menyangga akar aqidah yang tersirat

hanya dipandang asing kerana ranting

berhayun di ranting yang kukuh

hasil akar tunjang yang padu

hasil buah fikir yang jitu


Bangkit semangat pejuang

mencari ruang dalam peluang

Jangan gelar dirimu perindu al-Haq

jika amalan semuanya ciplak

Jangan gelar dirimu pejuang sunnah

jika gentar dicalit fitnah

Jangan gelar dirimu pencinta Rasulullah

jika takut nak berdakwah


Demi Allah yang semua jiwa di tanganNya

semangat kental membelah samudera

niat murni menggapai tujuan

menyampaikan sunnah dengan sunnah.

Ibn Yusof
9 November 2007 / 28 Syawal 1428
6.25 p.m.
www.ibnyusof.blogspot.com