Sunday, July 25, 2010

Nisfu atau Nafsu Sya'ban?


Suatu ketika dahulu, penulis masih ingat ada suatu malam yang mana ramai akan berkumpul, membaca Yassin sebanyak 3 kali di masjid. Penulis hanya pak turut, yang penting di akhir majlis nanti ada ‘makan-makan’.

Suatu ketika dahulu, penulis masih ingat ada satu malam yang mana ramai akan berkumpul, membaca Yassin sebanyak 3 kali di masjid. Penulis ingat seperti mana tahun sebelumnya, maka tahun ini berazam untuk tidak menjadi pak turut, ditanya dan diselidik lebih lanjut. Kata jemaah yang turut serta,bacaan Yasin pertama diselangi doa panjang umur, bacaan ke dua diselangi doa murah rezeki dan bacaan yang akhirnya diselangi doa supaya mati dalam iman. Oh! Dari segi amalannya penulis sangka baik-baik sahaja, sekali lagi, yang penting di akhir majlis nanti ada ‘makan-makan’.

Suatu ketika dahulu, setiap kali menghampiri 14 Syabaan, akan ada poster-poster kecil mengajak mengimarahkan (meramaikan) masjid untuk majlis yang sama. Di canangnya hadis-hadis tentang kelebihan serta fadhilat menghidupkan malam yang dikenali sebagai Nisfu Sya’aban. Penulis juga berasa senang dengan usaha-usaha sebegitu.

Suatu ketika dahulu, menghampiri 14 Syabaan, aka nada poster-poster kecil yang menunjukkan sebaliknya, bukan hadis-hadis tentang kelebihan serta fadhilat menghidupkan malam Nisfu Sya’aban. Tetapi gambar seorang ulamak yang dikenali sebagai Shaikh Yusof al-Qardhawi dengan dialog beliau daripada kitab beliau yang terkenal, Fatawa al-Muasarah. Dialog itu berbunyi:

Tentang malam Nisfu Sya’ban, tidak terdapat hadis-hadis yang sampai ke martabat sahih yang menyebut tentangnya, kecuali ia berada di martabat hasan di sisi sebahagian ulama, dan terdapat juga sebahagian ulama yang menolaknya dan mengatakan bahawa tidak terdapat sebarang hadis sahih tentang malam Nisfu Sya’ban, sekiranya kita berpegang bahawa hadis tersebut berada di martabat hasan, maka apa yang disebut di dalam hadis tersebut ialah Nabi saw hanya berdoa dan beristighfar pada malam ini, tidak disebut sebarang doa yang khusus sempena malam ini, dan doa yang dibaca oleh sebahagian manusia di sesetengah negara, dicetak dan diedarkannya adalah doa yang tidak ada asal sumbernya (daripada hadis sahih) dan ia adalah salah).


Terdapat juga di sesetengah negara yang mereka berkumpul selepas solat Maghrib di masjid-masjid dan membaca surah Yaasin, kemudian solat dua rakaat dengan niat supaya dipanjangkan umur, dan dua rakaat lagi supaya tidak bergantung dengan manusia, kemudian membaca doa yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan generasi terdahulu, dan ia adalah doa yang bercanggah dengan nas-nas yang sahih, juga bersalahan dari segi maknanya. [Al-Qaradhawi, Fatawa al-Muasarah (Kuwait: Dar al-Qalam, cet.5, 1990), 2/379-383]

Wah! Menarik, kerana pandangan ini ternyata berlawanan dengan apa yang diamalkan selama ini. Penulis mencari sehingga ke lubang cacing si penampal poster itu, bukan untuk bertumbuk, tetapi untuk bertanya lebih lanjut. Perasaan ingin tahu membuak-buak. Ingin mengenali lebih lanjut di sebalik dialog ulamak tersebut.

Ketika berjumpa dengan penampal poster itu, antara pertanyaan pertama yang penulis ajukan ialah apakah amalan Nisfu Sya’aban yang pihak masjid anjurkan ini adat atau ibadat? Walhal seharusnya diajukan kepada pihak masjid, bukan si penampal poster. Beliau duduk tenang melayan kemusykilan penulis. Tidak dijawab soalan tersebut. Penulis tanya lebih lanjut, apakah ianya amalan mazhab Syafie yang umumnya masyarakat Malaysia ikuti. Beliau sekali lagi duduk tenang melayan kemusykilan penulis,akhirnya beliau bersuara.Di bawanya kalam Imam Nawawi rahimahullah (antara tonggak ulamak mazhab Syafie), dalam kitabnya yang dikenali sebagai Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab (Kumpulan Penjelasan tentang Buku Al-Muhazzab). Katanya:

“Solat yang dikenali sebagai solat al-Raghaib iaitu solat sebanyak dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya’ pada malam Jumaat pertama bulan rejab dan solat sunat pada malam Nisfu Sya’ban sebanyak seratus rakaat adalah dua jenis sembahyang yang bid‘ah (ditokok tambah dalam agama).”

Wah! Menarik, kerana pandangan ini ternyata berlawanan dengan apa yang diamalkan selama ini. Imam Nawawi juga menjelaskan banyak bentuk bid’ah (ditokok tambah dalam agama) dalam kitab tersebut. Maknanya bukankah beliau juga menentang segala bentuk ibadah khusus yang ditokok tambah seperti solat al-Raghaib pada malam nifsu Sya’ban. Kata si ppenampal poster, kalau solat sahaja telah ditegah keras, apatah lagi amalan-amalan lain seperti berkumpul dalam rangka membaca Yassinan serta Tahlilan. Penulis hanya tersenyum, mengiktiraf perbezaan pandangan yang si penampal poster utarakan. Tetapi pelik juga apabila beliau katanya mengiktiraf kewujudan Nisfu Sya’ban, Cuma sahaja katanya wujud hadis sahih tentang kelebihan malam Nisfu Sya’ban.
Sabda Rasulullah Sallallahu 'alahi Wa Sallam:

"Allah Tabaraka wa Taala melihat kepada hamba-hambaNya pada malam Nsifu Syaaban dan mengampunkan semua dosa mereka kecuali Musyrik (orang yang buat Syirik) dan Musyahin (orang yg buat bidaah)".
[Hadis Sahih, Silsilah Sahihah al-Albani Muktasarah no.1144].


Hadith di atas adalah katanya antara hadis yang diriwayatkan sahih dari Rasulullah Sallallahu 'alahi Wa Sallam berkenaan fadhilat nisfu Sya’ban. Itupun hanya dinilai sahih oleh ‘ulama mutaakhir (terkemudian). Selain daripada di atas, “hadis-hadis” berkenaan nisfu Sya’ban adalah maudhu’ (palsu) dan dhaif (lemah).

Wah! Menarik, kerana pandangan ini ternyata berlawanan dengan apa yang diamalkan selama ini. Pelik, mengiktiraf tentang kewujudan malam Nisfu Sya’ban serta fadhilatnya, tetapi tidak mengiktiraf amalan-amalan kebiasaan yang dianggap punya kebaikan oleh orang kebanyakan? Beliau hanya mengangguk. Disebutnya kalam Imam as-Suyuti rahimahullah sebagai penutup bicara:

“Dan pada malam Nisfu Sya’ban itu padanya kelebihan, dan menghidupkannya dengan ibadah adalah digalakkan, tetapi hendaklah dilakukan secara bersendirian bukan dalam bentuk berjemaah”.[al-Suyuti, al-amru bi al-ittiba’ wa al-nahyu an al-ibtida’ (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, cet. 1, 1998), hal 61]


Wah! Menarik, kerana pandangan ini ternyata menyebabkan pengetahuan agama penulis bertambah. Masih wujud perkataan ‘Suatu ketika dahulu’ untuk penulis renung-renungkan kembali. Sekiranya suatu ketika dahulu penulis hanya tahu istilah ABC, barangkali kini penulis sudah boleh mengeja, begitulah perumpamaanya. Apabila kita sedia membuka minda dalam hidup beragama. Sebelum mohon diri beransur, pesan si penampal poster itu dapat penulis garap sebagai

“Beribadatlah mengikut apa yang telah disyariatkan melalui nas sahih yang diperolehi dari al-Quran dan as-Sunnah. Jangan sekadar ikut-ikutan, tanpa sandaran yang kuk
uh.”


Maka ‘Suatu ketika dahulu’ itu membuatkan penulis merenung kembali amalan malam Nisfu Sya’ban itu, sungguh banyak benar amalan yang tidak dapat aku bezakan, antara adat dan ibadat. Apakah ibadah yang dilakukan itu semata Nisfu ataupun Nafsu?

Wallahu’allam,
Ibn Yusof
25 July 2010 /14 Sya’ban 1431

5.32p.m
www.ibnyusof.blogspot.com

1 comment:

makcik.shima said...

salam,
this is a GREAT n3!
jazakallahu kheir.