Sunday, July 25, 2010

Nisfu atau Nafsu Sya'ban?


Suatu ketika dahulu, penulis masih ingat ada suatu malam yang mana ramai akan berkumpul, membaca Yassin sebanyak 3 kali di masjid. Penulis hanya pak turut, yang penting di akhir majlis nanti ada ‘makan-makan’.

Suatu ketika dahulu, penulis masih ingat ada satu malam yang mana ramai akan berkumpul, membaca Yassin sebanyak 3 kali di masjid. Penulis ingat seperti mana tahun sebelumnya, maka tahun ini berazam untuk tidak menjadi pak turut, ditanya dan diselidik lebih lanjut. Kata jemaah yang turut serta,bacaan Yasin pertama diselangi doa panjang umur, bacaan ke dua diselangi doa murah rezeki dan bacaan yang akhirnya diselangi doa supaya mati dalam iman. Oh! Dari segi amalannya penulis sangka baik-baik sahaja, sekali lagi, yang penting di akhir majlis nanti ada ‘makan-makan’.

Suatu ketika dahulu, setiap kali menghampiri 14 Syabaan, akan ada poster-poster kecil mengajak mengimarahkan (meramaikan) masjid untuk majlis yang sama. Di canangnya hadis-hadis tentang kelebihan serta fadhilat menghidupkan malam yang dikenali sebagai Nisfu Sya’aban. Penulis juga berasa senang dengan usaha-usaha sebegitu.

Suatu ketika dahulu, menghampiri 14 Syabaan, aka nada poster-poster kecil yang menunjukkan sebaliknya, bukan hadis-hadis tentang kelebihan serta fadhilat menghidupkan malam Nisfu Sya’aban. Tetapi gambar seorang ulamak yang dikenali sebagai Shaikh Yusof al-Qardhawi dengan dialog beliau daripada kitab beliau yang terkenal, Fatawa al-Muasarah. Dialog itu berbunyi:

Tentang malam Nisfu Sya’ban, tidak terdapat hadis-hadis yang sampai ke martabat sahih yang menyebut tentangnya, kecuali ia berada di martabat hasan di sisi sebahagian ulama, dan terdapat juga sebahagian ulama yang menolaknya dan mengatakan bahawa tidak terdapat sebarang hadis sahih tentang malam Nisfu Sya’ban, sekiranya kita berpegang bahawa hadis tersebut berada di martabat hasan, maka apa yang disebut di dalam hadis tersebut ialah Nabi saw hanya berdoa dan beristighfar pada malam ini, tidak disebut sebarang doa yang khusus sempena malam ini, dan doa yang dibaca oleh sebahagian manusia di sesetengah negara, dicetak dan diedarkannya adalah doa yang tidak ada asal sumbernya (daripada hadis sahih) dan ia adalah salah).


Terdapat juga di sesetengah negara yang mereka berkumpul selepas solat Maghrib di masjid-masjid dan membaca surah Yaasin, kemudian solat dua rakaat dengan niat supaya dipanjangkan umur, dan dua rakaat lagi supaya tidak bergantung dengan manusia, kemudian membaca doa yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan generasi terdahulu, dan ia adalah doa yang bercanggah dengan nas-nas yang sahih, juga bersalahan dari segi maknanya. [Al-Qaradhawi, Fatawa al-Muasarah (Kuwait: Dar al-Qalam, cet.5, 1990), 2/379-383]

Wah! Menarik, kerana pandangan ini ternyata berlawanan dengan apa yang diamalkan selama ini. Penulis mencari sehingga ke lubang cacing si penampal poster itu, bukan untuk bertumbuk, tetapi untuk bertanya lebih lanjut. Perasaan ingin tahu membuak-buak. Ingin mengenali lebih lanjut di sebalik dialog ulamak tersebut.

Ketika berjumpa dengan penampal poster itu, antara pertanyaan pertama yang penulis ajukan ialah apakah amalan Nisfu Sya’aban yang pihak masjid anjurkan ini adat atau ibadat? Walhal seharusnya diajukan kepada pihak masjid, bukan si penampal poster. Beliau duduk tenang melayan kemusykilan penulis. Tidak dijawab soalan tersebut. Penulis tanya lebih lanjut, apakah ianya amalan mazhab Syafie yang umumnya masyarakat Malaysia ikuti. Beliau sekali lagi duduk tenang melayan kemusykilan penulis,akhirnya beliau bersuara.Di bawanya kalam Imam Nawawi rahimahullah (antara tonggak ulamak mazhab Syafie), dalam kitabnya yang dikenali sebagai Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab (Kumpulan Penjelasan tentang Buku Al-Muhazzab). Katanya:

“Solat yang dikenali sebagai solat al-Raghaib iaitu solat sebanyak dua belas rakaat antara Maghrib dan Isya’ pada malam Jumaat pertama bulan rejab dan solat sunat pada malam Nisfu Sya’ban sebanyak seratus rakaat adalah dua jenis sembahyang yang bid‘ah (ditokok tambah dalam agama).”

Wah! Menarik, kerana pandangan ini ternyata berlawanan dengan apa yang diamalkan selama ini. Imam Nawawi juga menjelaskan banyak bentuk bid’ah (ditokok tambah dalam agama) dalam kitab tersebut. Maknanya bukankah beliau juga menentang segala bentuk ibadah khusus yang ditokok tambah seperti solat al-Raghaib pada malam nifsu Sya’ban. Kata si ppenampal poster, kalau solat sahaja telah ditegah keras, apatah lagi amalan-amalan lain seperti berkumpul dalam rangka membaca Yassinan serta Tahlilan. Penulis hanya tersenyum, mengiktiraf perbezaan pandangan yang si penampal poster utarakan. Tetapi pelik juga apabila beliau katanya mengiktiraf kewujudan Nisfu Sya’ban, Cuma sahaja katanya wujud hadis sahih tentang kelebihan malam Nisfu Sya’ban.
Sabda Rasulullah Sallallahu 'alahi Wa Sallam:

"Allah Tabaraka wa Taala melihat kepada hamba-hambaNya pada malam Nsifu Syaaban dan mengampunkan semua dosa mereka kecuali Musyrik (orang yang buat Syirik) dan Musyahin (orang yg buat bidaah)".
[Hadis Sahih, Silsilah Sahihah al-Albani Muktasarah no.1144].


Hadith di atas adalah katanya antara hadis yang diriwayatkan sahih dari Rasulullah Sallallahu 'alahi Wa Sallam berkenaan fadhilat nisfu Sya’ban. Itupun hanya dinilai sahih oleh ‘ulama mutaakhir (terkemudian). Selain daripada di atas, “hadis-hadis” berkenaan nisfu Sya’ban adalah maudhu’ (palsu) dan dhaif (lemah).

Wah! Menarik, kerana pandangan ini ternyata berlawanan dengan apa yang diamalkan selama ini. Pelik, mengiktiraf tentang kewujudan malam Nisfu Sya’ban serta fadhilatnya, tetapi tidak mengiktiraf amalan-amalan kebiasaan yang dianggap punya kebaikan oleh orang kebanyakan? Beliau hanya mengangguk. Disebutnya kalam Imam as-Suyuti rahimahullah sebagai penutup bicara:

“Dan pada malam Nisfu Sya’ban itu padanya kelebihan, dan menghidupkannya dengan ibadah adalah digalakkan, tetapi hendaklah dilakukan secara bersendirian bukan dalam bentuk berjemaah”.[al-Suyuti, al-amru bi al-ittiba’ wa al-nahyu an al-ibtida’ (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, cet. 1, 1998), hal 61]


Wah! Menarik, kerana pandangan ini ternyata menyebabkan pengetahuan agama penulis bertambah. Masih wujud perkataan ‘Suatu ketika dahulu’ untuk penulis renung-renungkan kembali. Sekiranya suatu ketika dahulu penulis hanya tahu istilah ABC, barangkali kini penulis sudah boleh mengeja, begitulah perumpamaanya. Apabila kita sedia membuka minda dalam hidup beragama. Sebelum mohon diri beransur, pesan si penampal poster itu dapat penulis garap sebagai

“Beribadatlah mengikut apa yang telah disyariatkan melalui nas sahih yang diperolehi dari al-Quran dan as-Sunnah. Jangan sekadar ikut-ikutan, tanpa sandaran yang kuk
uh.”


Maka ‘Suatu ketika dahulu’ itu membuatkan penulis merenung kembali amalan malam Nisfu Sya’ban itu, sungguh banyak benar amalan yang tidak dapat aku bezakan, antara adat dan ibadat. Apakah ibadah yang dilakukan itu semata Nisfu ataupun Nafsu?

Wallahu’allam,
Ibn Yusof
25 July 2010 /14 Sya’ban 1431

5.32p.m
www.ibnyusof.blogspot.com

Wednesday, July 14, 2010

Pengenalan kepada 4 Kitab Sunan (Siri Akhir - Sunan An-Nasa’i/ Sahih Nasa’i)


ü Nama:

- Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr

ü Umur

- 215 H sehingga 303 H (dikebumikan di Bait al-Maqdis,Palestina) (88 tahun).

ü Sunan An-Nasai’/ Sahih Nasa’i juga dikenali sebagai kitab yang bernama Sunan al-Sughra, atau diriwayatkan oleh beliau sendiri sebagai al-Mujtabar (pilihan/saringan), tetapi dikalangan penuntut ilmu sebagai Sunan al-Kubra.

ü Orang Parsi pada zaman itu, dan belajar bahasa Arab kerana bahasa perantaraan pada waktu itu ialah bahasa Arab.

ü Mula pembelajaran hadis seawal umur 15 tahun.

ü Guru beliau yang rapat; Banyak hadis dimulakan dengan ‘Haddasana Qutaibah bin Sa'id’ (Guru kepada Imam An-Nasa’i)

ü Antara guru yang lain;

1. Imam Abu Dawud

2. Imam Abu Isa at Tirmidzi

3. Ishaq bin Rahawaih

4. Al Harits bin Miskin

5. Ali bin Kasyram

6. Ramai lagi

ü Guru kepada ramai ulamak yang hebat / antara murid-muridnya yang terkenal ; Abu 'Ali An Naisaburi (al-Hafiz/al-Imam) antara murid yang paling baik hafalan, dan juga Imam Ibn Adi.

ü Antara anak muridnya yang terkenal:

1. Abu 'Ali An Naisaburi

2. Abu al Qasim al Thabarani

3. Ahmad bin Muhammad bin Isma'il An Nahhas an Nahwi

4. Hamzah bin Muhammad Al Kinani

5. Muhammad bin Ahmad bin Al Haddad asy Syafi'i

6. Al Hasan bin Rasyiq

7.Ramai lagi.

ü Disamakan dengan Imam al-Bukhari dan Imam Abu Zur’ah oleh Imam al-Dzahabi. Kerana ketelitian dan hafalannya yang tinggi.

ü Sunan al-Kubra tersebar luas di Andalus dan sebelah Hijaz.

- Imam Nasai sendiri mengaku tidak semua sahih di dalamnya.

ü Al-Mujtabar atau Sahih An-Nasai kerana ianya dinilai sahih disisi Imam An-Nasai’ walaupun ada ulamak yang katakan dalam Sunan ini wujud hadis yang tidak sahih statusnya.

ü Antara imam yang mengiktiraf sunan ini sebagai kitab sahih ialah Imam Abu 'Ali An Naisaburi, Ibn Mandah,Darutqutni, al-Hakim (pemilik al-Mustadrak) dan Ibn Sakan lain-lain mengiktiraf dan mengatakannya sebuah kitab Sahih. Kesimpulan, al-Mujtabar dikenali sebagai Sahih an-Nasai oleh majoriti ulamak hadis Mutaqaddimin.

ü Antara periwayat kitab sunan ini ialah,

1. Anak murid kanannya Ibn Sunni (yang sangat mahsyur)

2. Anaknya sendiri Abdul Karim, dan

3. Warid al-Kassim al-Ghasib.

- Contoh lain, Shaikh Abdullah Fahim (ulamak tanah air 1960-an – datuk kepada bekas Perdana Menteri,Pak Lah) juga meriwayatkan daripada Ibn Sunni. Penting untuk tujuan pengesahan penulis.

ü Ketegasan beliau dalam meriwayat hadis:

ü Pernah mengkritik beberapa perawi hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim.

ü Hadis yang diriwayatkan beliau cukup tinggi penelitian dan ketegasannya.

- Contoh: Sa’ad Ali al-Zannjani pernah ditanya tentang seseorang perawi, perawi itu dianggap tidak dhoif tetapi Imam An-Nasai mendhoifkan perawi itu. Walhal Zanjani yang sudah dikenali dengan ketegasan beliau menilai perawi, begitulah tingginya penilaian beliau terhadap seseorang perawi.

ü Penilaian pandangan Shaikh al-Albani melalui buku beliau bertajuk Dhoif Sunan al-Nasai

i. Hadis 36; tentang membaca bismillah sebelum pembacaan al-Fatihah.

- Abu Hurairah yang katakan solat beliau paling dekat dengan solat Nabi ; disahihkan oleh Ibn Khuzaimah,Ibn Jarud, Ibn Hibban, Daruqutni.

- ada atsar sahabah baca basmalah secara jahr (Daruqutni)

- Pandangan mazhab ; Imam Ahmad secara sir (tetapi dinukilkan oleh Ibn Taimiyyah sekiranya pergi ke Madinah maka perlunya dibaca secara jahr), Imam Malik tidak perlu baca, Imam Syafie katakan perlu baca jahr (berdasarkan perbuatan sahabat) kerana hikmah untuk mengekalkan sunnah perbuatan itu daripada hilang terus.

ii. Hadis tentang mengangkat takbir sehingga hampir sampai dengan telinga.

- Nasai katakana hadis ini sahih

iii. Hadis 44 ; Hadis diriwayatkan oleh Anas yang solat dengan Nabi, solat Zohor,

- disahihkan oleh Ibn Khuzaiman, Ibn Hibban.

iv. Hadis 49 ; Hadis tentang Nabi solat dengan turun lutu terlebih dahulu

- Sahih oleh Ibn Khuzaimah, Ibn hibban, Ibn Sakan, Al-Khotabi, al-Hakim, manakala Imam Tirmidzi katakanan hadis hasan.

v. Hadis 52

vi. Hadis 68 (no. 174 dalam al-Mujtabar) tentang menundukkan tasyahud

- Mengangkat jari oleh Abu Daud, tetapi dijudulkan sebagai menundukkan jari ketika tasyahud oleh An-Nasai, menunjukkan penilaian lebih halus.

- diriwayatkan juga oleh Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah etc.

ü Perawi-perawi yang dhoif dalam Sunan Nasai?

- Ibn Hajar dalam Fathul Bari katakan; para ulamak yang bertanggungjawab untuk memilih perawi. Maka wujud kelebihan yang dimiliki oleh para imam untuk menilai dan memilih hadis-hadis yang sahih hatta kadang kala wujud para imam lain yang dipertikaikan status sesetengah perawi.


Kesimpulan


Daripada 4 kitab sunan yang dijelaskan di atas, penuntut ilmu pasti mengetahui usaha Shaikh al-Albani yang dikenali dengan membezakan empat kitab sunan berikut mengikut status hadis (sahih,lemah dan palsu). Pengorbanan beliau adalah satu usaha yang boleh dibanggakan, dan ramai di kalangan ulamak kontemporari yang berpeluang mengambil manfaat daripadanya. Tetapi di sebalik usaha itu, ada juga yang berpandangan bahawa pengasingan sedemikian menyebabkan lari daripada tujuan asal pembukuan kitab sunan tersebut . Ada yang setuju dan ada pula yang sebaliknya.


Maka kesimpulan yang dapat diketengahkan bagi para pencinta ilmu hadis, ada baiknya jika tidak hanya fokus pada kitab hadis yang telah siap diasingkan oleh Shaikh al-Albani, tetapi juga mendulang faedah daripada kitab asal empat sunan yang telah diusahakan oleh para Imam Ahlul Hadis dengan tujuan asalnya.


Di samping itu, kebelakangan ini, kita tidak dapat nafikan bahawa pendedahan tentang kepentingan ilmu hadis telah menular, terutamanya kebangkitan beberapa golongan agamawan yang menitik beratkan tentang kesahihan sumber dalam beragama. Hal ini dirasakan perlu terutama apabila media dan arus perdana secara meluas menyebarkan sesuatu hadis yang diragui statusnya. Kesungguhan dan kebangkitan yang wujud ini menyebabkan para penuntut ilmu hadis tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan.


Kesilapan yang dibuat oleh para penuntut ilmu hadis, dimaklumi bahawa tidak mungkin dapat kita lari dari melakukan kesilapan (banyak atau sekidit), maka ia dimaklumi sebagai isu yang berterusan. Bagaimanapun dapat kita elak dengan mengetahui sedikit sebanyak contoh seperti di bawah:


  1. Tidak mengetahui latar belakang buku, menggunakan buku tanpa menyelidik penulis dan manhaj yang digunakan oleh penulis
  2. Pembacaan yang tidak meluas
  3. Tidak mengetahui perbezaan zaman dan penulis kitab dan darjat ulamak hadis.
  4. Kelemahan dalam bahasa Arab, untuk membaca semula buku asal (buku asal tidak diterjemah sepenuhnya dan ada terjemahan yang silap)
  5. Kekurangan atau ketiadaan satu perasaan ingin melengkapkan dengan ilmu serta amal (bukan sekadar membaca hadis tetapi perlu juga beramal dan berdisiplin dalam berinteraksi dengan hadis)
  6. Tidak mempunyai jadual prioriti ; jadual belajar, membaca dan menulis etc.
  7. Terlalu gopoh dalam membuat kesimpulan, maka perlunya pembacaaan yang meluas.


Semoga dengan usaha untuk mengelak beberapa kesilapan yang diutarakan di atas, para penuntut ilmu hadis tergolong dalam golongan orang yang mendengar hadis lalu dia memelihara dan menyampaikannya, maka dia akan dikurniakan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala iaitu pengurniaan ilmu pengetahuan dan ilmu makrifat yang menaikkan darjatnya daripada manusia biasa di dunia dan akhirat. Pengurniaan ini adalah kurniaan khas baginya sehingga tertanam di hati dan tercermin di wajahnya kebahagiaan dan keriangan.Ameen.


Nota: Artikel bersiri 'Pengenalan kepada 4 Kitab Sunan' ini adalah olahan hasil catatan penulis (dengan beberapa pindaan dan penyesuaian teks) ketika menghadiri daurah berkenalan dengan kitab sunan yang empat pada 11 Julai 2010, ahli panel yang diundang oleh pihak penganjur ialah ahli-ahli panel hadis di ruangan siber fiqh iaitu al-Fadhil al-Ustaz Adlan Abd Aziz, al-Fadhil al-Ustaz Anwaruddin, al-Fadhil al-Ustaz Shauki. Maka sekiranya wujud poin atau hujah di atas bercanggah dengan fakta sebenar, penulis mengalu-alukan teguran dan penambah baikan inshaAllah.


Ibn Yusof

15 Julai 2010/ 2 Syaaban 1431

11.37p.m

www.ibnyusof.blogspot.com
Pengenalan kepada 4 Kitab Sunan (Siri Sunan Tirmidzi)

ü Nama:

- Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak

ü Umur:

- 209 H di daerah Tirmidz sehingga Isnin, 13 Rajab tahun 279 H (70 tahun)

Buta di masa tua, setelah mengadakan rihlah (prantauan) dan penulisan beliau terhadap ilmu yang beliau miliki. Ada juga pandangan yang beliau buta akibat menangis,beribadat dan menulis dll. (pelbagai pandangan yang para ulamak nukilkan berkaitan sebab beliau buta di akhir hayatnya)

ü Imam Tirmidzi mula mempelajari hadis ketika umur 10 tahun, beliau mula merantau pada umur 25 tahun, dan mencecah selama 20 tahun lamanya.

ü Rihlah (perantauan) Imam Tirmidzi:

1. Khurasan

2. Bashrah

3. Kufah

4. Wasith

5. Baghdad

6. Makkah

7. Madinah

8. Ar Ray

ü Antara gurunya yang terkenal:

1. Qutaibah bin Sa'id

2. Ishaq bin Rahuyah

3. Muhammad bin 'Amru As Sawwaq al Balkhi

4. Mahmud bin Ghailan

5. Isma'il bin Musa al Fazari

6. Ramai lagi

ü Gurunya yang paling terkenal ialah ; Imam al-Bukhari, Imam al-Darimi, (berjumpa pada 5 tahun terakhir Imam Bukhari)

ü Antara muridnya yang terkenal:

1. Abu Bakr Ahmad bin Isma'il As Samarqandi

2. Abu Hamid Abdullah bin Daud Al Marwazi

3. Ahmad bin 'Ali bin Hasnuyah al Muqri'

4. Ahmad bin Yusuf An Nasafi

5. Ahmad bin Hamduyah an Nasafi

6. Ramai lagi

ü Kekuatan hafalan Imam Tirmidzi;

- Pernah tersilap membawa 2 jilid kitab yang kosong (kertas putih) dan membacanya di hadapan Shaikh. Shaikh kemudian mengetahui bahawa jilid kitab itu adalah jilid kitab yang kosong tanpa sebarang catatan. Shaikh menguji hafalannya terhadap hadis sebelumnya dan hadis-hadis baru disuruhnya mengulang hafal.

- Tips hafazan daripada Imam Bukhari ; Pengulangan dan keinginan yang kuat!

ü Mengapa dinamakan al-Jami’?

- Kitab al-Jami’ lebih luas daripada kitab Sunan,

- al-Jami’ merangkumi semua bab, akidah, hukum, adab, hadis-hadis berkaitan dengan akhlak dan lain-lain.

- al-Mukhtasar :bermaksud ringkasan, tidak meliputi semua hadis. Ada juga nama judul seperti al-Jami’ al-Mukhtasar, atau al-Mukhtasar al-Mukhtasar (nama sebenar Sahih Ibn Khuzaimah).

- Tajuk sendiri sahaja sudah memberikan maksud kelainan; memberitahu hadis yang digunakan sebagai hujah berkaitan fekah pada zamannya.

- Berdasarkan Abu Fattah Abu Ghugdah ;nama sebenar Sunan Tirmidzi ialah “Al-Jami’ al-Mukhtasar Minas Sunan Wa Sahihi Minal ‘Amal”.

ü Metodologi penyusunan dan penyampaian hadis dalam Sunan Tirmidzi;

- Imam Tirmidzi memberitahu di hujung al-Jami’ ini tentang apa yang dibuat dan bagaimana disusun kitab ini dan dihuraikan oleh ulamak Imam Ibn Rajab al-Hanbali (Sharh ‘Ilal - buku rujukan utama ilmu mustolahul hadis)

- 3956 hadis, mementingkan perbezaan teks hadis daripada lain perawi, lebih banyak menghuraikan tentang nama, asal dan etc. disebutkan dalam hadis (lebih teliti), juga memberikan kedudukan hadis (tiada ulamak yang memberikan komen tentang hadis sebanyak Imam Tirmidzi, hampir semua hadis diberikan hadis dan dipuji oleh Ahmad Syakir), disebutkan juga tentang fiqh hadis dan disebutkan hadis yang diambil daripada 6 ulamak fiqh yang terkenal (Imam 4 mazhab, Sufyan at-Tsauri,Ishaq Ibn Rawaih dll.) –

- Cth: Hadis ini dipegang oleh Imam syafie yang diambil daripada muridnya sekian-sekian kecuali bab ini sekian-sekian diambil daripada murid sekian-sekian. Tahap ketelitian.

ü Pujian Shaikh Abu Hasan An-Nadwi;

- Imam Tirmidzi antara yang pertama mempelopori fiqh muqarran (perbandingan).

- Cth: Bab wuduk dan meperbaharui wuduk; Hadis Nabi ambil wuduk dan ada riwayat yang mengatakan diambil atau diperbaharui wuduk setiap kali ingin solat, ada juga yang dikatakan semua solat dengan wuduk yang sama dan juga dimasukkan juga hadis dhoif bahawa memperbaharui wuduk dengan 10 ganjaran.

- Lihat bagaimana penyampaian Imam Tirmidzi, beliau memulakan dengan Hadis sahih yang pertama, Hadis sahih yang kedua dan diakhiri dengan Hadis dhoif (lemah),malah kemudian diakhiri dengan perbandingan pandangan para imam mazhab – ada juga jarh wa ta’dil perawi diselitkan ditenagh-tengah perbahasan)

- Kekuatan kitab ini juga terletak apabila beliau ada menyelitkan perbincangan beliau dengan ulamak-ulamak lain (Cth. perbincangan dengan gurunya Imam Bukhari).

ü Maka perlu diutamakan juga pandangan beliau tentang status hadis, dan perbandingan dengan para Imam yang sezaman dengannya sebelum mengambil pandangan.

ü Perbezaan terminologi tentang status hadis di sisi Imam Tirmidzi;

i. Hadis Hasan Sahih = bermaksud Hadis sahih seperti yang para ulamak lain maksudkan maksudkan dengan hadis sahih.

ii. Hadis Gharib = bermaksud Imam Tirmidzi mengangapnya sebagai hadis dhoif.

iii. Hadis Hasan = bermaksud tidak semestinya hadis itu hasan seperti mana yang difahami dalam ilmu mustolahul hadis ssedia ada, ada juga yang bermaksud hadis itu dhoif (ada yang memaksudkan bahawa matan (isi) hadis itu cantik tetapi sanadnya tidak sahih).

ü Istilah yang digunakan telahpun memberikan maksud yang sama. Bukan bermaksud Imam Tirmidzi tidak mengetahui status hadis tersebut.

ü Berdasarkan catatan para Imam terdahulu, Imam Az-Zahabi antara yang awal mengatakan Imam Tirmidzi seorang yang cuai dan longgar dalam penerimaan hadis (untuk direkodkan di dalam Sunan Tirmidzi), antara yang menjawab dakwaan ini ialah Imam al-Iraqi dan dalam thesis Dr. Nuruddin ‘Athir.

- Ini merupakan perbahasan yang panjang dan memerlukan kajian yang lebih menyeluruh.

ü Pujian para Imam kepadanya;

- Imam Bukhari berkata kepada imam At Tirmidzi "ilmu yang aku ambil manfaatnya darimu itu lebih banyak ketimbang ilmu yang engkau ambil manfaatnya dariku."

- Al Hafiz 'Umar bin 'Alak menuturkan "Bukhari meninggal, dan dia tidak meninggalkan di Khurasan orang yang seperti Abu 'Isa dalam hal ilmu, hafalan, wara' dan zuhud."


Bersambung...(Siri Akhir, Sunan An-Nasa'i)

Pengenalan kepada 4 Kitab Sunan (Siri Sunan Ibn Majah)ü Nama: Muhammad bin Yazid bin Mâjah al Qazwînî.

- Majah adalah laqab atau gelaran daripada ayah Muhammad (Imam Ibn Majah)

ü Umur:

- 209 H sehingga tanggal 21 Ramadlan 273 H (64 tahun)

ü Rihlah (perantauan) Imam Ibn Majah:

1. Khurasan; Naisabur dan yang lainnya

2. Ar Ray

3. Iraq; Baghdad, Kufah, Wasith dan Bashrah

4. Hijaz; Makkah dan Madinah

5. Syam; Damasqus dan Himsh

6. Mesir

ü Guru-guru; Shaikh Ali Muhammad al-Tolafasi, selepas kematian gurunya barulah beliau merantau (awal 20-an). Merantau ke seluruh tempat yang mempunyai guru-guru hadis (Kufah –Abu Bakar As-Syaibah, Basrah, Syam, Hijjaz, Mesir etc.).

ü Antara gurunya yang terkenal:

1. 'Ali bin Muhammad ath Thanâfusî

2. Jabbarah bin AL Mughallas

3. Mush'ab bin 'Abdullah az Zubair

4. Suwaid bin Sa'îd

5. Ramai lagi.

ü Antara muridnya yang terkenal:

- Murid-muridnya yang terkenal; Muhammad Abul Hasan Ali Bin Abdullah Al-Qathan, anak murid yang mencatat dan memasukkan sekali hadis beliau dalam kitab tetapi diberitahu hadis-hadis tersebut.

1. Muhammad bin 'Isa al Abharî

2. Abu Thayyib Ahmad al Baghdadî

3. Sulaiman bin Yazid al Fami

4. Ramai lagi.

ü Beliau juga ulamak tafsir; Kitab Tafsir Ibn Majah ada disebut oleh Ibn Katsir dalam al-Bidayah wan Nihayah sebagai kitab yang besar (terdapat banyak jilid), tetapi hilang ditelan zaman.

ü Pujian terhadap personaliti dan kitab ini

- Imam Abu Ya’la al-Kholili (bidang naqad hadis) ; Imam Ibn Majah Tsiqatun, Muttafaqun’alaih ila immamun hadis (disepakati ilmu dan kepakarannya dalam bidang hadis

- Imam Az-Zahabi dalam Siyar ‘alam an-Nubala memberi komen tentang Ibn Majah ; “Luas ilmunya”

ü Nama bagi Sunan Ibn Majah

- Sunan al-Mustosfa Li Ibn Majah (nama yang diberikan oleh orang selepas zamannya-tidak disetujui ramai kerana Ibn Majah tidak bicara tentang tahuk ini), atau “as-Sunan”,dinisbahkan kepada sunan ibn majah apabila sudah ada sunan-sunan lain.

ü Shaikh Mustafa Az-Zomi, kitab yang telah ditahqiqkan menggunakan kitab asal (sunan Ibn Majah), tahqiq oleh ulamak lain seperti Shaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi.

ü Metodologi penyusunan kitab

- Sunanan kitab; 37 kitab besar dan 1515 bab (berkaitan fekah dan bukan fekah), kitab pertama ialah al-Muqaddimah; menyebut semua hadis-hadis tentang kepentingan sunah (e.g Ittiba’ li rasul) tidak ada dalam sunan-sunan lain, hakikatnya inilah cara yang terbaik, (kata Prof Hatim).

- Pembahagian bab ; apabila hadis yang terakhir disebut dan diakhiri dengan bab sifatul jannah. “Setiap daripada kebaikan ada dua tempat, satu tempat di syurga dan satu tempat di neraka, sekiranya mati seseorang itu dan masuk dalam neraka akan diwarisi tempatnya oleh ahli syurga”, rujuk al-Mukminum ayat 13.

- Antara sebab sifautl jannah diletak sebab sebagai hadis terakhir ialah selepas mengikut sunnah akan diberikan ganjaran syurga pada akhirnya.

- Bilangan hadis dalam kitab as-sunannya, 4341 hadis, daripadanya 3002 hadis sudah ada dalam kitab-kitab lain, ada yang disebut daripada turuq yang lain. 1339 adalah hadis yang telah ditambah, tambahan daripada kitab-kitab yang 5. 1339 hadis ini setelah ditahqiq, 428 adalah hadis sahih dan 119 hadis adalah hasan, 613 hadis dhoif dan yang lain 97 hadis adalah dhoif jiddan,syaz dan mungkar (penilaian oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi).

ü Mengapa Sunan Ibn Majah dikategori dalam Sunan Sittah manakala yang lain seperti Muwatta’ Imam Malik atau Sunan Darimi dan Sunan lain tidak?

- Muwatta’; tiada hadis yang lain atau berbeza kerana hadis-hadis di dalamnya telah termuat dalam 5 kitab yang lain, tiada sesuatu yang baru. Begitu juga dengan yang lain.

- Tetapi Muwatta’, Sunan Darimi dan yang lain diiktiraf apabila disebut Kutubus Tis’ah yakni; Sunan yang 6, Musnad Ahmad, Muwatta’ dan Sunan Ad-Darimi.

ü Shaikh Mustafa al-‘Azomi; dalam ‘Methodology of Hadith’menyatakan bahawa adalah tidak penting sama ada mahu dikategorikan ke dalam salah satu daripada sunan sittah atau tidak, tetapi yang penting cara hadis-hadis di dalamnya direkodkan, kerana ada hadis-hadis di dalam Sunan Ibn Majah yang direkod menggunakan metod Bukhari dan Muslim (ketat dalam penilaian perawi).

ü Sifat Sunan Ibn Majah:

- Ibn Majah menakalkan hadis-hadis melibatkan perkara furu’ tentang fekah, situasi ulamak fekah yang memerlukan dalil terhadap apa yang dibincangkan, hadis-hadis yang mahsyur pada masa itu, masa’il furu’. Berbeza dengan Imam Abu Daud yang hanya mengambil hadis-hadis yang usul. Justeru Imam Ibn Katsir memujinya kerana memasukkan hadis-hadis yang furu’, hatta dimasukkan hadis-hadis dhoif adalah kerana beliau mengguna semua kaedah kategori hadis hatta kategori perawi yang di peringkat ke-5 yang mana periwayat dikenali sebagai lemah ingatan, akhlak yang boleh dipertikaikan dan tidak selalu bersama Shaikh dalam mendulang hadis-hadis (semestinya berbeza dengan metodologi penerimaan Imam Bukhari yang hanya mengambil perawi yang di peringkat pertama sahaja).

- Niat beliau hanyalah untuk mengumpul hadis dan para ulamak bersangka baik bahawa beliau sengaja memasukkan semua supaya generasi seterusnya yang memberikan komen tentang status hadis yang dimasukkan ke dalam sunannya.

- Imam Az-Zahabi merekod pujian Imam Abu Zur’ah yang juga memuji Sunan Ibn Majah dengan menyatakan bahawa cukup sunan ini dan akan ditolak kitab-kitab hadis sebelumnya (kerana kehebatan Sunan tersebut). Kata beliau selanjutnya: "(Ibnu Majah) adalah seorang hafizh yang agung, hujjah dan ahli tafsir."

- Rujukan bagi bacaan lanjut; Manhaj Sunan Ibn Majah oleh Prof Hatim As-SharifBersambung....(Siri Seterusnya Sunan Tirmidzi)