Wednesday, December 17, 2008

DMC 5 Dari Lensa Ibn Yusof


Ahli Keluarga Pihak Lelaki DMC 5 (Termasuk Jurukamera)

Syukur ke hadrat Allah Subhanallahu Taala, Daurah Musim Cuti ke 5 telahpun melabuhkan tirainya. Jika program ini selalunya dilakukan di Bukit Mertajam, Penang yakni bertempat di Institut Al-Qayyim. Kali ini pihak kami di INTIS Consultant & Training bertuah apabila mendapat kerjasama daripada pihak ahli Jawatankuasa Darul Hadith, Melaka.

Sepertimana Daurah Musim Cuti ke 4, suka sekiranya penulis berkongsi serba sedikit ilmu yang diperolehi agar teman-teman yang tidak dapat turut serta dalam program kali ini dapat memperoleh manfaat darinya. Tanpa menafikan wujud masalah dalam pengurusan program dari pihak kami, kami tetap bersyukur apabila mampu menyatakan objektif program ini tercapai hampir keseluruhannya. Andai kata penulis diberi peluang untuk menggambarkan perasaan penulis dalam lima perkataan berkenaan program ini, penulis akan katakana “Ukhwah terjalin,Ilmu Tak Kering”.

Program kali ini berjaya mengumpulkan 56 orang peserta, majoritinya baik mahasiswa mahupun mahasiswi dari pelbagai latar belakang yang berbeza dan institut pengajian tinggi dari seluruh tanah air. Menjadikan program-program daurah sebelum ini sebagai satu medium untuk bukan sahaja menambah ilmu, tetapi juga menjalinkan hubungan sesama teman-teman dari tempat yang berbeza. Dari pihak peserta lelaki, ukhwah semakin terserlah apabila semua peserta mampu mengingati nama dan latar belakang masing-masing.

Semasa sesi taklimat, penulis selaku penyelaras program menekankan objektif sebenar program di samping menekankan proses output yang merupakan unsur yang paling penting dalam usaha dakwah. Sebagai contoh, seseorang itu mampu menghadiri seribu kuliah agama dan ternyata banyak ilmu yang diketahuinya, tetapi apabila berhadapan dengan peluang untuk menyampaikan dakwah, maka individu tersebut sukar dan tidak berjaya menyampaikan ilmunya dengan efektif. Maka jelas seni berdakwah yakni proses output ini adalah satu unsur yang amat penting dan tidak boleh dipandang enteng.

Atas dasar itu kami di pihak penganjur mengambil inisiatif ini untuk mengimbangi kedua-dua proses yakni input dan output secara saksama di sepanjang program ilmu ini. Para peserta bukan sahaja datang untuk mengutip ilmu daripada para penceramah tetapi juga akan diberi tugasan untuk menggilap teknik melakukan proses output. Maka dengan itu antara tugasan yang kami berikan untuk proses ouput ini antaranya adalah pembentangan, lakonan dan perdebatan di antara kumpulan.

Di sini penulis sertakan sedikit ulasan berkenaan isi kuliah yang disampaikan:-

Kuliah Dasar 1 : Asya’irah di sisi Ahl Sunnah

Wajah keriangan para peserta Daurah sebab semua FREE


Kuliah ini sampaikan oleh Ustaz Arif, seorang pensyarah di UKM. Permulaan dimulakan dengan melontarkan beberapa persoalan asas yang wajar kita fahami yakni berkenaan mengapa perlu kita mengikut Ahl Sunnah Wal Jamaah. Cuma dunia hari ini tidak dapat membezakan siapakah Ahl Sunnah Wal Jamaah yang Rasulullah Sallahu’alaihi Wa Sallam iktiraf?

Apa tidaknya jika Ayah Pin, Rasul Kahar, anti Hadith, Islam Liberal, Syiah dan segala macam ajaran-ajaran baru yang tercipta saban hari mengakui mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pihak mana yang benar hujahnya? Satu ayat Al-Quran bila ditafsir oleh golongan yang berbeza akan mendapat tafsiran yang berbeza. Hal ini berlaku kerana mereka mengagungkan akal melebihi wahyu, terutama apabila logik akal tidak dapat menerima ketetapan yang Allah telah beritakan. Atas dasar itu pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah wajib mengikuti sebagaimana pemahaman para salafussoleh yang telah diiktiraf Nabi Sallahu’alaihi Wa Sallam sebagai generasi yang terbaik.

Golongan Asya’irah adalah salah satu daripada mazhab dalam aqidah.Dalam konteks umum golongan ini sememangnya adalah tergolong dalam Ahl Sunnah Wal Jamaah. Akan tetapi dalam konteks spesifik adalah sebaliknya. Imam Abu Hasan Al-Asya’ri yang dinisbahkan namanya kepada golongan ini melalui tiga peringkat hidup yang berbeza.


Seperti yang ditulis oleh para ulama’ dalam kitab-kitab mereka menyatakan bahawa Imam Abu Hassan al-Asy’ari telah melalui beberapa peringkat aqidah seperti berikut :

 Aqidah Muktazilah yang kemudiannya bertaubat daripadanya. Beliau mendalami ilmu kalam dan pemikiran muktazilah dari ayah tirinya Abu Ali al-Jubbaie.

 Seterusnya selepas keluarnya dari aqidah Muktazilah beliau telah mengisbatkan sifat al-Aqliyyah yang tujuh iaitu Hayat, Ilmu, Qudrat, Iradat, Sami’, Basar, Kalam. Beliau juga masih menta’wil (mengubah) sifat-sifat khabariah yang disebutkan di dalam al-Quran seperti muka, dua tangan, tapak kaki, betis dan lain-lain. Di dalam peringkat kedua ini beliau mengikut metod atau cara Ibnu Kullab (240 H).

 Diakhir hayatnya beliau kembali kepada aqidah ahlu Sunnah wal Jamaah iaitu mengisbatkan semua sifat dengan tidak menentukan kaifiyat dan tidak mentasbihkan (menyamakan) sifat-sifat Allah dengan makhluk, iaitu mengikut jalan Salafus Soleh.

Adapun persoalan mereka yang mempertikaikan tentang bagaimana pula dengan Aqidah Imam An-Nawawi rahimahullah dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah boleh merujuk pernyataan dan respon para ulama’ Ahl Sunnah dalam hal ini.Antaranya, komen Adb Allah al-Ghunaiman dan Muhammad ‘Id al-abbasi di dalam kitab Muzil al-Ilbas muka surat 250 hingga 253. Ini hanya secebis cadangan buat rujukan untuk mengubat penyakit ghuluw sesetengah pihak yang melampau dalam mengkritik para Imam sedangkan manfaat yang banyak masih boleh terus digali dari hasil karya mereka.

Kesimpulannya yang diberikan ialah Asya’irah merupakan firqah kalamiyyah Islamiyyah yang dinishbahkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asya’ri pada peringkat kedua yang mana beliau dakwa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut metod Ibn Kullab(240 H). Masih ramai di Malaysia khususnya yang keliru akan hal ini dan mengikuti peringkat kedua sedangkan perkara ini telah jelas tersasar dengan pegangan Imam Abu Hasan Al-Asya’ri sendiri. Hal ini dapat dibuktikan melalui kitab-kitab tulisan terakhir beliau yakni al-Ibanah an Usuli al-Diyanah, Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musollin, dan Risalatun Ila Ahli al-Thaghar. Boleh rujuk tulisan bertajuk Allah wujud tanpa bertempat Aqidah Muktazilah & Jahmiyyah ini untuk mengetahui sejarah dan pegangan Imam Abu Hasan Al-Asya’ri yang sebenar. Atau tulisan yang penulis hasilkan dahulu berkenaan perbahasan di sebalik sifat 20 dan ilmu kalam bertajuk "Aqal Sihat Aqidah Tepat" dan juga "Aqidah Imam 4 mazhab tentang nama dan sifat Allah".
Kuliah Dasar 2 : Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah

Kuliah Ustaz Adli yang sempoi


Tajuk ini disampaikan oleh Ustaz Adli,anak kepada Ustaz Minghat yang sedang bercuti dari pengajiannya di Yaman. Penyampaian yang bersahaja itu menekankan Islam seseorang itu lompong jika ada yang mengaku mereka adalah muslim akan tetapi tidak mengikut sunnah. Sunnah yang dimaksudkan bukanlah sunat sebagaimana yang difahami oleh sesetengah pihak, salah satu hukum yang mana jika ianya dilakukan maka akan mendapat ganjaran pahala akan tetapi jika tidak maka tiada apa-apa ganjaran dan juga ancaman.

Pernyataan Sunnah perlu difahami dalam konteks yang global. Sunnah Rasulullah Sallahu’laihi Wa Sallam adalah pelbagai, perlu juga dibezakan antara jenis-jenis Sunnah yang telah para ulama’ kategorikan seperti Sunnah ‘amaliyyah, Sunnah qauliyyah, Sunnah Jibliyyah, sunnah Tarkiyyah dan sebagainya.

Pemahaman kategori Sunnah ini juga memainkan peranan yang penting agar kita mengetahui apa sebenarnya sunnah yang disyariatkan dan apa pula sunnah yang tidak disyariatkan. Dengan mengetahui kategori sunnah ini maka diharap masyarakat mampu beramal dengan sempurna sekaligus menepati syarat-syarat beribadah. Hadith adalah salah satu sumber rujukan utama dalam beragama, maka hadith yang sahih hendaklah menjadi tunjang kepada amal ibadat kita dalam kehidupan seharian.

Oleh itu hadith sahih atau sunnah yang sahih hendaklah diamalkan, bukannya ditemplak sewenangnya hanya kerana dirasakan bercanggah dengann perkataan para imam mazhab. Dengan cara ini sahaja masyarakat dapat mengelak sikap taksub dan ikut membuta tuli tanpa ilmu.

Wasiat para Imam mazhab seperti apa yang disyaratkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hal ini memang berasas. Hal ini adalah kerana seseorang itu tidak boleh mengubah ajaran mazhabnya atau menghukum imam mazhabnya sebagai tersilap semata-mata dengan satu atau dua hadith sahih yang baru ditemuinya.

Semangnya akan ada beberapa hadith sahih yang kita temui kadang-kala tidak digunakan oleh para Imam mazhab dan ini adalah seperti apa yang Imam An-Nawawi rahimahullah nyatakan bahawa para Imam sangat berhati-hati dalam membuat ijtihad mereka. Adapun syarat-syarat yang perlu dilihat seperti mana yang ditetapkan Imam An-Nawawi rahimahullah adalah perlu diperhatikan supaya seseorang tidak mengubah mazhab imamnya.

Di samping Imam al-Zarkasyi rahimahullah menukilkan beberapa pendapat, antaranya oleh Imam al-Qarafi rahimahullah dan Imam al-Nawawi rahimahullah yang meletakkan beberapa syarat ketat sebelum seseorang itu dapat mengubah mazhab seorang imam sesama-mata berdasarkan hadis sahih yang ditemuinya. Imam al-Zarkasyi juga menukil pendapat Ibn al-Shalah yang membolehkan orang perseorangan mengamalkan hadis sahih yang ditemuinya. Seseorang boleh berpegang dan beramal dengan hadis sahih yang ditemuinya sekalipun dia belum mencapai darjat seorang mujtahid. Asalkan dia mampu mengkaji dan menganalisa secara ilmiah dan menyeluruh.Ini juga adalah pandangan yang diguna pakai oleh ulama Syafi'iyyah seperti Imam al-Zarkasyi rahimahullah dan Imam Ibn al-Shalah rahimahullah. Mereka adalah ulama tersohor dalam mazhab Syafie dalam bidang usul fiqh dan hadith sehingga kitab mereka menjadi rujukan semua 4 mazhab sehingga hari ini. (Rujuk al-Bahr al-Muhith (Dar al-Kitabiy, Beirut tp.thn.), jld. 8, ms. 343-344).

Kesimpulannya, orang awam sekalipun tidak mencapai tahap mujtahid mustaqil masih mampu untuk mencapai tahap yang lebih rendah seperti mujtahid murajjih dan mujtahid musta’dil. Apa-apapun, sekurang-kurangnya kita memahami bahawa terdapat dua pendapat dalam hal ini dalam mazhab Syafie dalam berinteraksi dengan hadith sahih.

Boleh tujuk tulisan bertajuk "Wasiat Para Imam Mazhab kepada Umat Islam".

Kuliah Dasar 3: Forum Pendakwah Bermasalah

Penulis menimba pengalaman menjadi moderator forum agama secara LIVE


Forum ini menampilkan dua ahli panel dari dua buah negeri. Antaranya adalah Ustaz Abdur Rahim, seorang pensyarah daripada UITM Melaka dan juga Ustaz Hairil Irza, graduan UIA yang kini bertugas sebagai guru di sebuah sekolah Felda. Penulis mengambil inisiatif untuk menjadi moderator bagi forum ini kerana pernah membuat artikel dalam topik yang sama, cuma sahaja forum ini mengandungi soalan-soalan yang lebih luas skopnya.

Antara soalan yang diajukan oleh ahli panel untuk dirungkai ialah berkenaan siapakah sebenarnya yang layak digelar pendakwah memandangkan wujud salah faham bahawa kerja-kerja dakwah ini hanya terbeban atas mereka yang layak dan sempurna atau yang bekerja di badan-badan agama. Walhal tugas dakwah ini adalah kewajiban setiap individu untuk menjadi agen bagi menyampaikan risalah tauhid ini.

Selain itu, seni dakwah itu juga perlu dijiwai oleh setiap individu yang berdakwah. Hal ini supaya tidak wujud salah faham serta sikap yang menyebabkan para pendakwah ini menempah awal kegagalan mereka. Maka ada sikap-sikap negatif yang perlu dielakkan oleh para pendakwah supaya tidak dilabel sebagai pendakwah yang bermasalah.


Boleh rujuk tulisan bertajuk "Pendakwah Bermasalah" untuk mengetahui sikap yang perlu dielak semasa berdakwah.


Kuliah Dasar 4: Fiqh Politik

Fiqh politik ini sememangnya antara tajuk yang dinanti-nanti oleh penulis memandangkan tajuk ini melibatkan isu global yang tidak boleh dipisahkan daripada perspektif Islam. Penceramah bagi slot ini ialah Ustaz Minghat, seorang bekas Pesuruhanjaya Pas Melaka. Beliau menggantikan Ustaz Ahmad Yatim yang selalu mengajar topik ini menggunakan kitab Fiqh Daulah karya Syeikh Dr. Yusof Al-Qardawi.

Ustaz Minhat tidak merujuk pada mana-mana kitab sepanjang menyampaikan kuliah ini dan lebih banyak berkongsikan pengalaman beliau yang telah lama terlibat dalam bidang politik. Bermula dengan menceritakan sejarah politik di Malaysia khususnya, bermula dari zaman penjajahan British dan usaha mereka mengongkong kedaulatan sistem beraja di Tanah Melayu sehinggalah isu-isu dalam pilihanraya yang berlaku.

Soal demokrasi juga disentuh oleh beliau secara dasarnya. Penulis juga sempat memberikan beberapa soalan perihal demokrasi ini sekadar berkongsi idea daripada pembacaan yang terhad. Jika bicara soal demokrasi, ada pandangan bahawa demokrasi di Islam adalah haram hukumnya secara keseluruhan, apabila semuanya haram, proses membuang undi juga adalah haram hukumnya. Dengan menghormati pandangan sebegini, kita juga seharusnya memahami bahawa demokrasi adalah satu sistem, tulisan-tulisan terdahulu selalu merujuk kepada negara Athens di mana sistem ini bermula, secara ringkasnya demokrasi juga berdiri atas 2 prinsip penting yakni kuasa kepada rakyat dan kebebasan.

Selain itu, dalam sistem ini juga terdapat elemen-elemen seperti kebebasan bersuara, kebebasan media, hak sivil, hak manusia, dan banyak lagi. Maka wujud salah faham oleh sesetengah pihak apabila menyatakan demokrasi itu haram secara mutlak, maka elemen-elemen yang ada di dalam ajaran Islam itu juga seolah-olah diharamkan. Salah faham ini seharusnya diperbetulkan kerana perbezaan ini hanyalah apabila elemen-elemen itu difahami berdasarkan tafsiran barat sedangkan Islam meletakkan garis panduan di dalam setiap elemen-elemen yang berada dalam sistem demokrasi itu tanpa menafikan wujudnya elemen-elemen sedemikian di dalam Islam.

Dalam sistem demokrasi ini juga wujud evolusi berpanjangan yang berabad lamanya. Dari demokrasi yang asal sebagaimana yang dipraktis di Athens sehinggalah kini wujud bermacam jenis demokrasi seperti anarchist democracy, liberal democracy, concencus democracy, iroquois democracy, interactive democracy, direct democracy dan sebagainya.

Persoalannya demokrasi yang mana satu yang diharamkan? Dan apakah sistem pemerintahan Islam ini bersifat tauqifiyyah atau tetap yang mana wajib kita imani dan ikuti semua bentuk dan acuannya sehinggakan tidak boleh terbuka kepada sebarang ijtihad sepertimana dalam ruang ibadat? Apabila kita berbicara tentang sistem, sebagai contoh sistem ekonomi seperti sosialis, kapitalis dan sebagainya. Untuk menggapai ekonomi yang Islamik, proses islamisasi berlaku dalam menilai kerangka dan unsur-unsur yang terdapat di dalam sistem ini untuk diiktiraf sebagai sistem Islam. Bagaimana pula dengan sistem demokrasi, apakah tiada lansung ruang dan peluang untuk proses islamisasi berlaku dalam menilai sistem politik sedia ada?
Kerana menghukum demokrasi sebagai satu sistem yang haram, ramai yang tidak membuang undi pada hari pilihanraya berlansung lantas memberi peluang pada orang bukan Islam menang dan memiliki kuasa dalam menentukan dan mengubah polisi negara.Akhirnya? Barangkali sistem kapitalis yang diamalkan di Malaysia juga adalah haram secara keseluruhannya dan tidak wajar kita menerima apa-apa subsidi dari kerajaan? Setiap persoalan ini mesti diselidiki dan dikaji secara ilmiah sebelum menilai pengharaman sistem demokrasi secara keseluruhannya. Wallahu'allam.


Sesi Istirehat atau curi tulang?

Kuliah Dasar 5: Menggapai keluarga Islami

Kuliah akhir ini disampaikan oleh Ustaz Minghat, memandangkan tajuk yang diberikan tidak begitu sukar, ustaz banyak menumpukan penyampaiannya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang merupakan majority pendengar kuliah tersebut. Secara fitrahnya manusia dijadikan berkeinginan untuk berkeluarga, dan Allah Azza Wa Jalla menjadikan manusia ini berpasang-pasangan untuk saling kenal-mengenali.

Di awal penyampaian beliau banyak menekankan kepada kepentingan untuk mendirikan rumah tangga bagi yang telah mampu. Hal ini adalah kerana mereka yang tidak berkahwin dan berhasrat untuk hidup membujang bererti tidak mengikut sunnah Rasulullah Sallahu’alaihi Wa Sallam. Baginda di akhirat kelak akan bangga dengan jumlah ummatnya yang banyak dan menjadi kewajiban kita untuk membentuk keluarga yang Islami supaya di akhirat kelak kita diiktiraf sebagai sebahagian dari ummat Muhammad Sallahu’alaihi Wa Sallam.

Membentuk keluarga yang Islami bermula dari diri sendiri, perubahan tidak akan berlaku tanpa kejayaan mengubah diri sendiri menjadi Islami dan berpegang teguh kepada sunnah secara keseluruhannya. Hanya dengan cara ini seseorang individu itu mampu membentuk dan meminpin ahli keluarganya ke arah yang benar.Selain itu, pemilihan pasangan juga perlu dititik beratkan supaya pasangan yang dipilih adalah pasangan yang ideal. Usaha dakwah seseorang itu akan terbantut jika pasangannya tidak memahami dan menyokong kerja-kerja dakwah yang diperjuangkan.

Jika dirujuk semula kehidupan para salafussoleh dalam menghadapi kehidupan berkeluarga, mereka dikelilingi oleh ahli keluarga yang memahami dan menyokong usaha dakwah mereka. Dari sini kita dapat mengambil iktibar bahawa mendakwahi ahli keluarga agar memahami kepentingan dakwah yang kita usahakan juga memainkan faktor yang penting dalam mendidik keluarga. Jangan hanya kerana sibuk berdakwah kepada orang luar, keluarga sendiri terabai.

Kesimpulan yang dapat dibuat sewaktu resolusi adalah agama Islam ini mengajak manusia menjadi bijaksana dan berjaya. Maka sesiapa sahaja yang telah mendidik diri mereka degan manhaj talaqqi Ahlu Sunnah Wal Jamaah akan sentiasa dahagakan ilmu. Pembacaan, pengkajian, dan pembelajaran adalah proses yang penting dalam mengharungi ujian dan dugaan masa kini. Kitab-kitab dan buku-buku adalah sahabat dan teman baik dalam menjalani kehidupan seharian, sikap dahagakan ilmu ini akan menjadi minuman penyelamat di kala kita mengharungi samudera permasalahan sekaligus merealisasikan kejayaan dalam mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sepertimana yang difahami oleh generasi terbaik yang diiktiraf (salafussoleh).

Wallahu’allam.

Ibn Yusof
17 Disember 2008
3.51 p.m
www.ibnyusof.blogspot.com

1 comment:

Abu Ayyub Muhammad Fashan b.Ahmad Ziadi b.Ibrahim said...

السلام عليكم

Sheikh, ada tak rakaman kuliah dasar 4 dengan Kuliah dasar 5 yg dirakam oleh pihak intis?

ana tak sempat join 2 kuliah dasar hari tu, terpaksa balik awal.

Kalau ada tolong sertakan linknya ok..