Sunday, June 27, 2010

Akaun Deposit Bank Konvensional: Hukum dan Implikasi

Zaman menyimpan duit di bawah bantal atau katil telah lama berlalu, rata-rata semua kita tidak mengira peringkat umur pasti mempunyai akaun di mana-mana bank, baik ianya akaun simpanan mahupun akaun pelaburan. Setiap kita yang membuka akaun di mana-mana bank pasti mempunyai sebab yang tersendiri, dan antaranya adalah sebab faktor-faktor keselamatan. Tetapi daripada perspektif sistem perbankan pula, mereka berlumba-lumba meningkatkan jumlah akaun simpanan dan pelaburan kerana dari situlah datangnya dana yang bakal digunakan oleh perbankan untuk menawarkan perkhidmatan mereka kepada individu dan organisasi yang memerlukan modal.

Duit yang diletakkan di bawah jagaan sistem perbankan dikenali umum sebagai wang deposit. Deposit inilah yang menjadi dana untuk bank terus beroperasi dan berkembang. Kemampuan bank untuk menarik para pendeposit daripada individu dan organisasi perniagaan adalah kayu ukur penting dalam meraih kepercayaan awam.

Sistem operasi bank konvensional meletakkan harga awal ke atas deposit yang diterima yang mana pelanggan mengetahui jumlah dividen yang akan diterima oleh mereka ke dalam akaun mereka.

Suatu ketika dahulu, tatkala perbankan Islam masih belum berkembang, umat Islam tidak mempunyai pilihan lain melainkan untuk berurusan dengan perbankan konvensional terutama dengan membuka akaun simpanan di perbankan konvensional, pada saat ‘darurat’ sedemikian, para ulamak mengeluarkan ijtihad mereka dengan membenarkan tindakan sedemikian demi maslahah (kebaikan) umum dengan syarat hanya wang simpanan sahaja yang boleh diambil manakala dividen yang diberikan oleh perbankan konvensional disedekahkan dan tidak diambil.

Dari satu sisi lain, dunia pernah dikejutkan dengan fatwa atau pandangan beberapa ulamak seperti Ma’ruf al-Dawalibi yang pernah membentangkan kertas kerja di Perancis paada tahun 1951 dengan menyatakan membayar bunga atau faedah atas deposit yang diberikan untuk tujuan pelaburan adalah dibenarkan atas hujah darurah dan maslahah umum. Kemudian pada tahun 1989 industri digemparkan sekali lagi dengan fatwa Sheikh Dr Muhammad Sayyid al-Tantawi yang cuba memberikan hujah Shariah ke atas penggunaan deposit pelangganbagi tujuan perniagaan yang dibenarkan dan memberikan pelanggan pulangan tetap. Dalam artikel beliau dalam al-Ahram beliau menyatakan bahawa pengharaman riba (bunga atau faedah) tidak melibatkan deposit dengan bank, justeru ianya bukan riba yang diharamkan. Beliau sekali lagi menjelaskan fatwa yang sama pada tahun 2002 dengan menghalalkan faedah yang diberikan oleh bank dengan menganggap ianya adalah mudharabah (perkongsian secara senyap) dan penentuan keuntungan di awal kontrak adalah sekadar ijtihad memandangkan tiada dalil jelas yang mewajibkan menetapkan nisbah keuntungan di awal kontrak. Selain beliau, Abdul Wahhab Khallaf dan Muhammad Abduh juga berpandangan sedemikian (Bouheraoua, 2010 p.4).

Walau bagaimanapun, ini merupakan pandangan minoriti, pandangan sedemikian dikecam oleh majority ulamak dan majlis fatwa kerana dianggap bertentangan dengan dalil jelas Quran, Sunnah serta ijmak para ulamak tentang hal ini. Faedah yang diberikan oleh bank konvensional sememangnya menjadi topik hangat selepas fatwa yang dikeluarkan oleh Shaikh al-Tantawi itu, tetapi topik itu tidak bertahan lama memandangkan pemahaman Muslim tentang dividen yang diberikan oleh bank konvensional difahami hukumnya secara jelas. Berikut dikupaskan dari sudut operasi bagaimana hukum dividen yang diberikan oleh bank konvensional dianggap sebagai riba.


Isu dividen yang diberikan oleh perbankan konvensional dari perspektif Islam

Apa jua nama baik ianya digelarkan sebagai dividen, faedah, bunga mahupun caj perkhidmatan, para pelanggan perlu mengetahui konsep yang diguna pakai bagi melihat apakah ianya halal atau sebaliknya. Dalam konteks akaun simpanan biasa oleh perbankan konvensional, akaun simpanan ini berkait rapat dengan beberapa isu riba yang mana dividen yang diperoleh itu tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh para pelanggan kerana ianya adalah daripada hasil riba. Riba yang melibatkan diri para pendeposit di dalam akaun simpanan bank konvensional berlaku dalam kes berikut:


1. Ah Meng menyimpankan RM10,000 di dalam akaun simpanan. Pendeposit dianggap sebagai pemberi pinjaman dalam situasi ini, manakala bank sebagai peminjam, yang diperolehi daripada wang simpanan itu.


2. Mendapat dividen daripada simpanan tersebut daripada pihak bank seperti yang termaktub dalam kontrak akaun simpanan. Berdasarkan kiraan dividen di dalam contoh sebelum ini, RM38.22 pada kadar faedah 4.5% dan deposit disimpan (dipinjamkan) selama sebulan.


Pelanggan dianggap seolah-olah telah menawarkan pulangan tetap atas pinjaman (simpanan) yang diberikan oleh pelanggan kepada pihak bank. Bank dikehendaki membuat pembayaran tambahan (faedah) menurut kadar yang telah di tetapkan (dividen) walau dalam keadaan apa jua sekalipun.Lebihan atas pinjaman pihak bank ke atas wang deposit itu dianggap riba.


Wang deposit dalam akaun simpanan yang ‘dipinjam’ oleh pihak bank itu akan digunakan pula oleh pihak bank konvensional untuk tujuan pinjaman dan juga pelaburan. Sistem perbankan konvensional melakukan pinjaman kepada para pelanggannya berasaskan sistem riba yang mana pinjaman yang diberikan akan dikenakan kadar faedah ke atas jumlah pinjaman itu, manakala dalam pelaburan pula, pihak bank konvensional akan melaburkan wang deposit dalam akaun simpanan para pelanggannya kepada pelaburan-pelaburan yang tidak patuh Shari’ah (yang mungkin terlibat dalam kegiatan haram seperti judi, alkohol, dan sebagainya). Maka para pelanggan dikira terlibat sama dalam kegiatan sedemikian kerana daripada wang simpanan para pelangganlah pihak bank konvensional mendapatkan dana untuk mengenakan faedah atas pinjaman dan juga melabur di dalam aktiviti yang tidak patuh Shari’ah.


Kesimpulan


Kesimpulannya, para pelanggan yang mempunyai akaun simpanan di dalam perbankan konvensional akan terlibat dalam dosa-dosa seperti berikut:


1. Beri pinjaman kepada pihak bank untuk buat pinjaman dengan mengenakan riba ke atas bank melalui sistem dividen, ianya adalah jaminan keuntungan berbentuk tetap.


2. Memberi peluang kepada bank menggunakan deposit untuk tujuan pinjaman yang dikenakan riba (kadar faedah)


3. Memberi peluang kepada pihak bank untuk membuat pelaburan kepada industri atau sektor yang melibatkan aktiviti yang haram dan tidak patuh Shari'ah.


Muslim dan akaun perbankan konvensional


Justeru, menjadi saranan untuk seorang muslim yang mempunyai akaun di perbankan konvensional untuk menutup akaun mereka bagi menngelakkan dari terlibat dalam dosa riba. Wang simpanan di dalam akaun konvensional itu hendaklah dikeluarkan dan hanya boleh diambil wang asal pemilik akaun, manakala sebarang tambahan hasil dividen itu tidak boleh dimanfaatkan oleh pemilik akaun. Apa yang boleh dilakukan dengan wang pemberian dividen oleh bank konvensional ialah disedekahkan. Pemilik akaun konvensional yang muslim dicadangkan membuka akaun simpanan atau akaun pelaburan di perbankan Islam untuk mengelak dari terlibat dalam dosa riba.


Beralihkan ke akaun simpanan dan pelaburan perbankan Islam sebelum terlambat. Dijelaskan dengan lebih terperinci di web-web perbankan Islam konsep yang digunakan melalui akaun simpanan Wadiah (jagaan) dan akaun pelaburan Mudharabah (profit sharing).

Kepada mereka yang mengambil berat ,semoga perkongsian ini dapat dimanfaat oleh para pembaca.

Wallahu’allam.
Ibn Yusof
27 June 2010 / 15 Rejab 1431
4.50pm
www.ibnyusof.blogspot.com

Rujukan

Bouheraoua, Said. (2010) The Shariah Ruling on Dealing with Conventional Banks. ISRA Bulletin 4, p.4


Sunday, June 6, 2010

Kewajiban Memenuhi Jemputan Walimah


Bulan ini mungkin boleh dikatakan sebagai musim majlis walimah diadakan (majlis perkahwinan). Hampir setiap minggu ada sahaja jemputan untuk menghadiri majlis walimah. Terdapat beberapa persoalan yang diajukan kepada penulis berkenaan kewajiban memenuhi jemputan walimah. Maka dalam kesempatan yang ada ini kita akan menelusuri kewajiban yang dimaksudkan dan bagaimana hukum tersebut boleh berubah berdasarkan beberapa situasi.


Orang yang diundang ke majlis walimah sememangnya wajib memenuhi undangan tersebut berdasarkan beberapa perintah dari Nabi Sallallahu’alaihi Wa Sallam sendiri.


Nabi Sallallahu’alaihi Wa Sallam bersabda:


“Bebaskanlah tawanan,penuhilah undangan, dan jenguklah orang yang sakit” [Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Musa al-Asy’ari]


“Apabila diajak seseorang daripada antum ke kenduri kahwin, maka hendaklah dia menjghadirinya, dan barangsiapa yang meninggalkan undangan, maka dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” [Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dari Ibn Umar, no. 5177]


Pandangan kesepakatan tentang kewajiban ini disebut oleh para ulamak antaranya Ibnu ‘Abdil Barr, Imam asy-Syafi’i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm, Imam an-Nawawi, dan lain-lain.


Hukum kewajiban ini dikuatkan lagi apabila mereka yang sedang berpuasa juga diwajibkan memenuhi undangan majlis walimah walaupun dalam keadaan berpuasa (berdasarkan pandangan beberapa ulamak yang membincangkan topik ini). Para ulamak berbincang dengan berhujahkan sabda Nabi Sallallahu’alaihi Wa Sallam:


“Apabila salah seorang daripada kalian diundang untuk menghadiri jamuan makan, hendaklah ia memenuhi undangan tersebut. Jika tidak sedang berpuasa, hendaklah dia ikut makan, dan jika dia sedang berpuasa hendaklah dia turut serta mendoakan” [Hadis Riwayat Imam Muslim]


Berikut diringkaskan bagaimana hukum asalnya (kewajiban memenuhi jemputan walimah) yang wajib berdasarkan beberapa perintah Nabi Sallallahu’alaihi Wa Sallam boleh berubah berdasarkan beberapa keadaan yang perlu kita fahami.


1. Apabila terdapat kemaksiatan di dalam majlis tersebut terdapat beberapa bentuk kemaksiatan.


Para ulamak berpandangan bahawa tidak boleh menghadiri undangan acara yang mengandungi maksiat. Tetapi jika kehadiran kita itu untuk mencegah atau menghilangkan maksiat tersebut, maka ianya dibolehkan, tetapi sekiranya kita tidak mampu, maka kita harus segera pulang. Antara hadis yang digunakan untuk berhujah dalam perkara ini adalah seperti berikut:


“Aku membuat makanan, lalu aku mengundang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, kemudian beliau tiba, lalu beliau pun segera pulang. Aku pun segera bertanya, “Wahai Rasulullah, Ibu dan Bapaku sebagai tebusan, apakah yang membuatkan engkau pulang?”

Baginda Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, menjawab:“Sesungguhnya di dalam rumah ada kain penutup yang bergambar, dan sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki ke dalam sesebuah rumah yang di dalamnya mengandungi gambar-gambar.”[Hadis Riwayat Imam Ibnu Majah, no. 3359]


Unsur-unsur maksiat yang dimaksudkan di dalam poin ini termasuk juga seperti wujudnya ikhtilat (percampuran lelaki dan wanita) di dalam majlis, terdapat unsur-unsur yang diharamkan di dalam majlis walimah seperti tashabbuh (meniru ritual kaum lain) seperti adanya majlis bersanding dan merenjis air mawar, tari-menari, tabarruj (kaum wanita bersolek dengan berlebihan), sesi nanyian-nyanyian, muzik serta acara kugiran dan lain-lain.


2. Apabila undangan dalam majlis walimah itu membezakan antara yang kaya dan yang miskin seperti mengundang mereka yang kaya dan tidak mengundang mereka yang miskin.


Hal ini ditegah oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dalam sabda baginda yang bermaksud:


“Seburuk-buruk makanan adalah hidangan walimah, yang mana orang-orang kaya diundang menghadirinya tetapi orang-orang miskin tidak diundang. Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan walimah, bererti dia menderhakai Allah dan Rasul-Nya.” [Hadis Riwayat Imam al-Bukhari, no. 5177]


Imam Ibn Hajar al-Asqolani menjelaskan hadis ini bahawa jika majlis walimah itu melibatkan orang umum yakni orang-orang kaya dan juga orang-orang miskin, sudah pasti hidangan itu tidak dikatakan sebagai seburuk-buruk makanan.


3. Apabila terdapat keuzuran yang tidak dapat dielakkan.


Hal ini merangkumi beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan untuk memenuhi jemputan atau undangan.Semua contoh yang diberikan di bawah boleh mengubah status hukum asal kewajiban menghadiri undangan dan jemputann:

(i) Jarak yang terlalu jauh

- Melibatkan kos dan masa perjalanan yang sangat jauh, seperti menetap di Johor dan mendapat undangan bagi majlis walimah di Perlis.


(ii) Keadaan negara yang tidak mengizinkan

- Keadaan Negara yang mungkin sedang dalam peperangan, darurat dan sebagainya.


(iii) Ketika jemputan dibuat secara umum

- Jemputan umum mungkin mewakili suatu kumpulan atau keluarga yang hanya memerlukan wakil untuk hadir dan tidaklah semestinya semua ahli kumpulan atau keluarga wajib hadir.


(iv) Tidak mendapat jemputan

- Apabila tidak mendapat jemputan, maka semestinya tidak menjadi wajib kehadiran terhadap majlis walimah itu. (Jika berkeinginan juga untuk hadir sesuatu majlis yang mana kita tidak mendapat jemputan darinya, seelok-eloknya mendapatkan jemputan terlebih dahulu supaya kehadiran kita itu tidak mengganggu perjalanan majlis dari segi kos dan perancangan pihak yang menjemput) .


(v) Telah mendapat beberapa jemputan lain

- Tidak menjadi kesalahan sekiranya wujud pertembungan antara dua atau lebih majlis walimah, maka boleh memilih salah satu daripada sekian banyak undangan majlis (sekiranya tidak dapat menghadirkan diri terhadap semuanya majlis), baik ianya berdasarkan kaedah siapa yang menjemput dahulu, atau jemputan manakah yang paling hampir. Bagi majlis walimah yang lain, boleh tolak secara baik dan mendoakan mereka jika tidak dapat hadir dan berikan hadiah sekiranya bertemu pada waktu lain.Memberi hadiah ketika menghadiri walimah juga adalah satu perbuatan sunnah.


(vi) Keadaan-keadaan lain

- Darurat seperti terpaksa mendahulukan perkara yang lebih priority seperti terlibat dalam program atau aktiviti yang telah lebih awal dirancang yang mana melibatkan kos dan pihak lain, prioriti juga melibatkan janji atau perkara yang terpaksa dilalui oleh seseorang menyebabkan beliau mendahulukan apa yang menurut pandangannya adalah lebih utama dan penting.


- Keadaan yang membantutkan seseorang memenuhi jemputan seperti terjadinya hujan yang sangat lebat, jalan yang bermasalah, kerana takutkan musuh, takut hilangnya harta, dan yang lain yang seumpama. [Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, Ensiklopedi Fiqh Wanita, jil. 2, Bab Nikah, m/s. 314, Pustaka Ibnu Katsir]


Semoga susunan ringkas di dalam aritkel ini membantu kita memahami lebih dekat berkenaan status hukum menghadiri majlis walimah yang hokum asalnya adalah wajib, namun ianya boleh berubah mengikut keadaan dan beberapa situasi seperti yang diringkas di atas. Semestinya perkara utama yang perlu kita fahami ialah dengan menghadirkan diri ke majlis walimah itu dituntut sehingga wajib hukum asalnya bagi merapatkan lagi hubungan siratul rahim yang telah terjalin sebelum ini. Menjadi suatu perkara yang menggembirakan bagi pasangan pengantin sekiranya jemputan itu dipenuhi oleh orang ramai.Semoga kita semua diberi kesempatan dan kemampuan untuk memenuhi undangan majlis walimah yang dianjurkan oleh pihak pengantin kerana ianya merupakan suatu usaha mempelai menghidupkan sunnah yang disyariatkan.


Jangan pula lupa mendoakan pihak pengantin seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, doa yang biasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ucapkan kepada seorang mempelai ialah:


بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

"Baarakallahu laka wa baarakaa 'alaiyka wa jama'a baiynakumaa fii khoir"

“Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, memberikan keberkahan atasmu, dan menyatukan kamu berdua di dalam kebaikan.” [Hadis Riwayat Abu Daud, no. 2130. Hadis ini dinilai sahih oleh at-Tirmidzi dan ath-Thusi]


Wallahu’allam.


Ibn Yusof

7 Jun 2010 / 24 Jumada al-Thani 1431

2:22 a.m

www.ibnyusof.blogspot.comRujukan lanjut (cadangan untuk koleksi para pembaca):

- Syaikh Muhammad Nashiruddin di dalam Adabuz Zifaf (Adab-adab Pernikahan Cara Nabi).

- Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsaimin dalam Min Munkaraat Al-Arfaah Wal A'raas

- Syaikh Musthafa al-'Adawi dalam Ahkamun Nikah wa az-Zifaf (Tanya Jawab Masalah Nikah Dari A Sampai Z)
- Syaikh Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq dalam Panduan Lengkap Nikah
-
Syaikh Amru Abdullah Mun’im Salim dalam Indahnya Menikah Ala Sunnah Nabi