Thursday, April 30, 2009

Cabaran Perdagangan Sesama Negara anggota OICPertubuhan Persidangan Islam (OIC) ditubuhkan dengan tujuan yang murni sepertimana yang terkandung dalam piagamnya yakni untuk meningkatkan perpaduan di kalangan negara-negara anggota.; bekerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan sains; dan mempertahankan maruah, kemerdekaan dan hak umat Islam. Dalam merealisasikan usaha sama di antara negara anggota, pelbagai cabaran yang perlu ditempuhi dari pelbagai sudut. Dunia Islam ketika ini menghadapi pelbagai isu dan cabaran yang perlu ditangani. Antaranya termasuklah isu Palestin, Iraq, ekonomi, isu sosial, kemiskinan di sesetengah negara anggota, pendidikan, perubahan iklim, alam sekitar dan sebagainya.


Walaubagaimana pun, program dua hari bertajuk “The International Conference on Islamic Economics and Economies of the OIC Countries 2009” yang diadakan di Kuala Lumpur pada 28 hingga 29 April 2009 lepas menfokuskan perbincangan masalah ekonomi negara-negara anggota. Hampir 77 kertas kertas yang dibincangkan dari pelbagai sudut baik dari kerjasama di kalangan negara anggota dalam Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) sendiri sehinggalah kepada impian memartabatkan ekonomi Islam secara keseluruhannya.

Antara yang turut hadir dalam persidangan ini adalah Setiausaha Umum Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) Professor Ekmeleddin Ihsanoglu, bekas Executive Director kepada IMF, Dr. Abbas Mirakhor dan beberapa ketua direktor kepada organisasi penting seperti ketua director Islamic Research and Training Institute for the Islamic Development Bank Group (IRTI), Dr. Bambang dan juga ketua director Statistical Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), Dr. Savas Alpay. Secara dasarnya antara permasalahan yang diutarakan sendiri oleh Professor Ekmeleddin Ihsanoglu sendiri dalam ucapannya ialah kepentingan meningkatkan kerjasama dalam perdagangan di antara negara anggota.

Terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh negara anggota yang secara lansung atau tidak langsung membantutkan usaha sama perdagangan di antara negara anggota. Antara cabaran yang dihadapi oleh negara anggota jika dapat kita simpulkan dalam tulisan ini adalah seperti berikut:-

1) Perbezaan kadar pendapatan yang ketara di antara negara anggota

Majoriti negara anggota menghadapi masalah resource balance yang negatif. Dalam erti kata lain. Simpanan domestik ternyata berada di peringkat yang lebih kurang untuk menampung kehendak pelaburan semasa. Ini berlaku akibat beban hutang yang dialami oleh kebanyakan negara anggota, maka sekaligus membantut usaha sama dalam menjalani perdagangan sesama negara anggota. Akhirnya hal ini menyebabkan ketidak kesatuan kehendak dan keperluan di antara negara membangun dan negara yang kurang membangun di kalangan negara anggota. Apa tidaknya jika kerjasama yang terjalin dilihat dari sudut perspektif yang berbeza daripada kedua-dua belah pihak antara Negara yang kaya dan Negara yang miskin. Negara miskin mengharapkan bantuan dan sokongan manakala Negara yang kaya pula berusaha untuk menjaga dan mencari peluang pelaburan yang mampu memberikan keuntungan dengan kerjasama yang terjalin. Justeru wujud kekhuatiran Negara miskin terhadap jalinan yang terbentuk daripada melakuakn diskriminasi dengan meliberalisasikan perdagangan sehingga menyebabkan hanya Negara kaya yang mendapat keuntungan daripada kerjasama yang terjalin.

Hal ini dapat dibuktikan daripada apa yang telah berlaku ke atas gabungan South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) tetapi perjanjian antara negara ahli yang termeterai lebih banyak berpihak kepada negara besar India dan Pakistan dan merugikan Bangladesh dan Sri Lanka. Oleh itu perspektif yang berbeza dalam melihat kerjasama yang terjalin di antara negara anggota ini jika tidak dinilai secara adil dan saksama, ianya boleh mewujudkan syak wasangka negatif daripada Negara miskin terhadap negara yang kaya akibat kekhuatiran dan sifat berhati-hati mereka supaya tidak didominasi oleh negara kaya.

2) Pengeluaran yang lebih bersifat kompetitif berbanding komplemen

Masalah kesatuan dan kerjasama dalam sudut perdagangan di antara Negara anggota pernah disebutkan dahulu oleh Tun Dr. Mahathir dalam ucapannya apabila mendesak Negara anggota mengurangkan sifat kebergantungan terhadap negara-negara barat. Negara-negara muslim yang dahulunya pernah dijajah oleh barat merupakan antara faktor utama kenapa wujud sifat kebergantungan negara anggota terhadap negara barat dalam hal ehwal perdagangan. Malah pengeluaran di antara negara anggota dilihat lebih bersifat kompetitif berbanding mengeluarkan produk yang bersifat komplemen sehingga menyukarkan usaha sama perdagangan jangka masa panjang.

3) Taraf kemiskinan yang sungguh membimbangkan.

Daripada kajian yang telah dilakukan oleh SESRIC berkaitan dengan taraf kemiskinan (2005) di kalangan negara anggota, Index kemiskinan (HPI) di Negara anggota secara kasarnya menjangkau kepada 29.2% (dengan kadar populasi seramai 1275.1 million di 47 buah Negara anggota) yang membawa maksud 372.9 million populasi atau 29.2 % daripada keseluruhan populasi di 41 Negara aggota menderita akibat kemiskinan. Pengalaman dan permasalahan kemiskinan ini juga berbeza dari satu Negara kepada satu Negara yang lain menyebabkan sukar untuk membentuk suatu polisi yang sama di antara Negara anggota.

4) Cabaran dan halangan lain

Selain yang telah disebutkan di atas, wujud beberapa faktor lain yang tidak dapat kita nafikan sebagai contoh faktor geografi yang terdiri daripada pelbagai wilayah negara-negara anggota. Cabaran geografi yang terbahagi ini boleh menjadikan kos kerjasama perdagangan di antara negara anggota sangat tinggi terutamanya dari sudut pengangkutan dan pertukaran maklumat di antara kedua-dua belah pihak. .Selain itu, kesukaran mendapatkan maklumat yang lengkap di antara Negara angota juga menyebabkan usaha sama sukar dijalankan bagi melicinkan proses perbincangan perdagangan bagi jangka masa panjang.


Justeru, halangan dan cabaran yang dihadapi oleh Negara anggota ini mesti dihadapi oleh kesemua 57 negara anggota dengan kesedaran yang serius. Masih tidak banyak yang boleh kita banggakan sempena sambutan ulangtahun ke 40 bagi Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) tahun ini. Tanpa menafikan kerja kuat pihak Islamic Centre for Development of Trade dalam meningkatkan perdagangan sesama Negara anggota, itu tidak bermaksud kita boleh terus selesa dengan keadaan sedia ada. Kesemua pakar ekonomi pasti setuju bahawa masih wujud peluang yang boleh dicari, dan masih banyak kelompongan yang boleh diperbaiki.


Wallahu’allam.


Ibn Yusof

4:42 a.m

1 Mei 2009 / 5 Jumadil Awal 1430

http://www.ibnyusof.blogspot.com/Rujukan:-


Mohamed Ariff. (1998). "Proliferation of Regional Groupings: Policy Options of the OIC", Journal of Economics Cooperation Among Muslim Countries 19,1-2.


The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), "Practical Steps and Possible Consequences of Establishing An Islamic Comoon Market", Report from 17th Session of COMCEC, 18-21 October 2001


The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC), (2003) Anual Economics Report of OIC Countries, Presented at OIC Foreign Minister's Meeting , Tehran, 2004.


The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC). OIC Member Countries : Economics Performance and Human Developement 2000-2007 p. 42. Retrieved at 1 Mei 2009 from http://www.sesric.org/imgs/news/Image/Econ-HumDevelop2000-07.pdf


Tuesday, April 21, 2009

Islamics Economics & Economies of the OIC
Ketika ini saya sedang sibuk menguruskan “The International Conference on Islamic Economics and Economies of the OIC Countries 2009” anjuran Department of Economics International Islamic University Malaysia dan Islamic Research and Training Institute The Islamic Development Bank Group (IRTI) yang akan berlansung pada 28 dan 29 April 2009 ini. Perhimpunan yang melibatkan tokoh-tokoh tersohor dari serata Negara OIC akan bersua dan membentangkan sehingga 77 kertas kerja dalam masa dua hari.


Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Ruzita dan Dr. Rokiah, kedua pensyarah saya yang memberi peluang kepada saya untuk turut serta bersama-sama dalam membantu sekadar yang mampu dalam program antarabangsa yang berprestij sebegini. Siapa tidak excited untuk berjumpa dengan tokoh-tokoh ekonomi yang akan berhimpun dan berkongsi idea-idea mereka? (Pernyataan khusus buat para pelajar ekonomi islam)


Kedatangan Professor Ekmeleddin Ihsanoglu selaku OIC Secretary-General menjadikan conference ini lebih bermakna. Malah Dr. Abbas Mirakhor yakni bekas Executive Director kepada IMF juga akan turut bersama-sama memeriahkan majlis tersebut. Setelah meneliti beberapa tajuk kertas kerja yang akan dibentangkan, mustahil untuk mendengar semua pembentangan kerana kesemua empat sesi diadakan secara selari (parallel session). Tetapi beberapa tokoh luar negara seperti Mehmet Asutay dan Zulkifli Hasan dari Durham University , Salah El-Sheikh dari St. Francis Xavier University antara tokoh yang mengujakan saya. Saya sangat kagum dengan Dr. Mehmet Asutay setelah membaca kertas kerja beliau bertajuk “Conceptualisation of the Second Best Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Finance: Examining the Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus.”


Antara bekas-bekas penysarah saya yang akan membentangkan kertas kerja mereka ialah Mustafa Omar Mohammed, Nurdianawati Irwani Abdullah, Ruzita Mohd. Amin, Mohamed Aslam Haneef, Selamah Abdullah Yusof, Turkhan Ali dan lain-lain. Mereka semua adalah antara murabbi saya dalam hal ehwal ekonomi dan perbankan islam sepanjang di UIA.


Antara tajuk-tajuk pembentangan yang menarik minat saya pula dalam conferance kali yang saya rasa sangat releven dengan keaadaan ekonomi OIC masa kini ialah


  • Methodology: A Fundamental Missing Dimension in 30 Years of Research in Islamic Economics
  • Infaq Model based on Al-Shaybani’s Levels of al-Kasb
  • The Adoption of Corporate Governance Principles by Islamic Banks in OIC Countries: A Comparative Analysis of the AAOIFI, BCBS, OECD & IFSB Guiding Principles
  • Brand Personality of Islamic Banks in Malaysia: Lessons that Can be Learned by Other OIC Countries
  • Towards an Islamic Common Market: Are OIC Countries Heading the Right Direction?
  • Islamic Economics & Finance, Then and Now: FiqhiConomic Doctrines & Controversies
  • An Analysis of Poverty Incidences in OIC African Member Countries
  • Trends in Employment and Productivity of OIC member Countries: An AnalysisThe Relationship between Economic Growth and Government Spending: A Case Study of OIC Countries

Tanpa menafikan kehebatan tokoh-tokoh lain dan kertas kerja serta pembentangan yang akan mereka akan lakukan, list di atas adalah antara yang menarik perhatian saya buat masa ini. Cuma sahaja model Infaq berkenaan Al-Kasb hasil penelitian idea-idea Imam As-Syaibani telahpun saya khatam terlebih dahulu sebelum melihat kertas kerjanya. Apa tidaknya jika Bro. Mustafa Omar Mohammed atau lebih dikenali sebagai MOM yakni pensyarah saya dalam subjek Economics in Quran and Sunnah menjadikan ianya sebagai soalan peperiksaan akhir saya pada 1 April lepas. Sehingga kini penjelasan beliau di dalam kelas tentang kehebatan Imam As-Syaibani dalam bab Al-Kasb membuatkan soalan cepu mas ketika peperiksaan akhir berkenaan perbandingan model Infaq Al-Syaibani dengan model Keynasian masih segar dalam ingatan saya.


Tajuk yang akan dibentangkan Younes Soualhi bertajuk Surplus Sharing in Takaful Models: A Juristic Appraisal of Current Practices juga sungguh mengiurkan. Apa tidaknya setelah seminggu mengkhatamkan buku Ma’sum Billah bertajuk Principle and Practices of Takaful and Re-Takaful yang sedikit bertentang dengan mazhab Mdm. Irwani ketika mengajar di dalam bilik kuliah. Saya juga teruja untuk mendengar pandangan yang akan dilontarkan oleh Younes Soualhi dalam bab ini yang sememangnya agak kontroversi dari sudut syariah.


Apa-apapun, saya harap selepas menghadiri conference ini, lebih banyak yang dapat saya kongsikan dengan para pembaca kelak.Bagi yang berminat untuk menyertainya boleh ke laman ini, dan mengenai 77 tajuk kertas kerja yang akan dibentangkan para pembaca boleh rujuk di sini.


Semoga sedikit perkongsian ini bermanfaat buat semua. Maaf kerana hanya dapat menceritakan semuanya hanya secara dasar. InsyaAllah kelak saya akan perbahaskan isu-isu di atas dengan lebih mendalam.


Wallahu’allam.


Ibn Yusof

21 April 2009 / 25 Rabiul-Thani 1430

9 : 27 p.m

www.ibnyusof.blogspot.comFriday, April 10, 2009

Konspirasi Zionis: Kepalsuan Yang Mencengkam

Kisah asalnya bermula apabila Polis Kerajaan Bavaria (1784) telah menemui dokumen-dokumen yang mengandungi rancangan induk pada seorang pengunggang kuda yang mati dipanah petir. Kandungannya ialah satu pakatan sulit kaum Mulhid daripada pertubuhan Illuminati yang ditubuhkan pada 1 Mei 1776. Ia berkaitan perancangan mereka untuk menguasai dunia melalui revolusi dan huru-hara.

Memang terdapat pihak-pihak yang menafikan dengan menyatakan "This protocol has been proven false in a court of law”. Secara ringkas apa yang saya boleh katakan selepas melihat pernyataan tersebut ialah dengan menukilkan kenyataan Henry Ford, dalam bukunya International Jews pada tahun 1902 (terjemahan):-

“Tidak kira siapa yang menulisnya (protokol Zionis-pen); 95% apa yang dikatakan telah dan sedang berlaku."

Des Griffin juga berkata dalam "Fourth Reich of the Rich"(terjemahan):-

"Untuk menyatakan pakatan sulit tersebut adalah satu pakatan Yahudi adalah satu kenyataan membuat sesuatu perkara yang kompleks terlampau mudah (oversimplified).Tetapi untuk menafikan bahawa ramai orang Yahudi telah terlibat di dalamnya adalah satu perkara yang mustahil kerana Weishaupt,Marx, keluarga Warburgs,Rothschilds,Jacob Schiff dan lain-lain adalah semuanya orang Yahudi."[hlm. 208]


Bagi para pengkaji saya rasa nama-nama seperti Iluminati, Freemason, 33rd Degree Mason dan sebagainya bukanlah satu perkara yang asing.Perkara ini lebih jelas dari sudut ekonomi dunia jika kita berbicara berkenaan emas. Yang mana IMF sebenarnya telah membeli seberapa banyak emas yang boleh sebagai langkah berjaga-jaga kerana mereka mengetahui hanya emas sahaja yang mampu melumpuhkan ideologi ekonomi kapitalis mereka.

John Robison A.M yang bertanggungjawab mendedahkan gerakan Illuminati (Illuminati ialah nama bagi satu mazhab Yahudi) ini. Suatu dokumen yang didedahkan oleh professor Nylos di Rusia pada tahun 1905M merupakan rancangan jangka panjang Illuminati sebagaimana yang dijelaskan oleh Mayer Rothschild kepada rakan-rakannya di Frankfurt pada tahun 1773. [Rujuk Kitab Halak Wa Dinar Amerika Muntazar, hlm. 3-38]


Rancangan yang telah diprogramkan ialah membiayai dan menguasai Gerakan Revolusi sedunia oleh pemodal elit antarabangsa yang berpengaruh yang tidak pernah taat kepada sebarang negara, sebaliknya menggugat semua negara. Satu carta “World Supra Government atau Kerajaan Tertinggi Sedunia” menunjukkan organisasi-organisasi lain yang dikuasai oleh kapitalis antarabangsa bekerjasama dengan CFR (Council Foreign Relations) yang terdiri dari kumpulan organisasi Anglo-Amerika yang merancang untuk mendirikan satu Kerajaan sedunia. [Rujuk buku None Dare Call It Conspiracy. Hlm. 88. Gary Allen]

Mereka menguasai politik Britian, US dan negara-negara lain.Banyak perkara yang perlu dibongkar, tetapi kajian dari sudut ekonomi sahaja sudah tidak menang tangan jika dilakukan seorang. Malah penemuan yang lebih menarik yang terbaru adalah berkenaan minda separa sedar yang diguna sebagai medium untuk menyampaikan mesej mereka. Ini secara tidak langsung merupakan peperangan pemikiran (Ghzwul Fikr). Sebab itu pendedahan awal yang saya lakukan hanyalah melalui artikel “Kronologi Pendustaan dan Penjajahan Global”.


Untuk kajian lanjut para pembaca yang berminat digalakkan membaca:-

- International Jews by Henry Ford
- None Dare Call It Conspiracy by Allen, Gary.
- Censored History by Eric D.Butler
- Protocols of the meeting of the elders of zions by Victor E. Marsden
- Proofs of Conspiracy by John Robinson
- The Ultimate World Order: As picture in"The Jewish Utopia" by Robert H Williams

Bagi yang berminat dari sudut ekonomi saya sarankan membaca buku (yang lebih ringan) yakni tulisan Prof. Kameel Mydin Meera keluaran Pelanduk Publication bertajuk:-


- The Theft of Nation
- The Islamic Gold Dinar


Ini hanyalah antara berpuluh-puluh buku yang disarankan untuk kajian lanjut. Saya masih lagi mencari buku-buku tersebut untuk diperhalusi. Dan saya difahamkan buku-buku ini kebanyakannya terdapat di 'Red Sport' Perpustakaan Tun Sri Lanang UKM. Kesemua ini bukan bermakna saya ingin memaksa mana-mana pihak mempercayainya, kerana dari mempersoal kita mengkaji dan membaca.


Perbincangan konspirasi zionis ini lebih bersifat global dari sekadar kekhuatiran sesetengah pihak bahawa facebook ataupun friendster mereka mampu ditelusuri pihak CIA. Kita bicara soal 'New World Order' impian Zionis, daripada sudut politik, ekonomi, sehinggalah perkara-perkara kecil yang tidak kita sangka-sangka. Selain bertumpu pada topik ini, kita perlu juga terus maju dengan berstrategi kerana kita ummat Islam juga punya 'New World Order' tersendiri yang mereka takuti, jika pembaca masih termanggu-manggu tentang apakah 'New World Order' Islam? Sudah tiba masanya anda menelusuri sirah Nabawiyyah bagi memperkasakan semangat perjuangan dalam menegakkan risalah Islam ke serata dunia.


Semoga perkongsian yang sedikit ini bermanfaat.


Wallahu’allam.
Ibn Yusof
10 March 2009
3.49 p.m
www.ibnyusof.blogspot.com